lördag 25 juli 2009

Den gode familjefaderns princip

Debatten i Nationalförsamlingen den 23 juli kom att handla om de mest kontroversiella och mest motsägelsefulla inslagen i Hadopi 2 - de som behandlar avstängningen från Internet och den "spyware" som skall fungera som "oskuldsbevis".

Åtskilliga frågetecken återstår, särskilt som justitieministern meddelat att denna mjukvara kommer att finnas i flera olika, ännu icke fastslagna, former. En källa till kraftiga protester - från bl a April, en intresseorganisation för fri programvara - har varit misstanken att mjukvaran endast skulle vara kompatibel med vissa system - vilket i sin tur skulle innebära att alla Linux-användare automatiskt skulle framstå som kriminella.

Under debatten ondgjorde sig även oppositionen över de konsekvenser det skulle innebära att stänga av abonnenter, särskilt i glesbygd - något som för övrigt går på tvärs med de initiativ som nyligen tagits för att öka tillgängligheten till Internet via bredband över hela Frankrike.

De tekniska problemen med att skilja ut Internet från teve- och telefonabonnemanget betonades också, liksom risken med att avstänga människor från en källa till information i tider av pandemier. Särskilt nämndes faran med att viktiga personer, som ortens läkare, riskerade att bli onåbara.

Utdrag ur protokollet:

M. Franck Riester, utredare. (...) Man nämnde exemplet med en läkare, vars son…

M. Jean Mallot. Eller dotter!

M. Franck Riester, utredare. …eller dotter laddar ner illegalt. Från det ögonblick då det står klart att det inte är han som laddat ner riskerar han inte att få sitt internetabonnemang avstängt pga piratkopiering, för det krävs att det skall vara samma person som innehar internetabonnemanget som laddar ner.

M. Christian Paul. Och hur skall man bevisa det?

M. Franck Riester, utredare. Det får en domare bevisa. Däremot kan han få sitt abonnemang avstängt utan att han laddat ner om han inte vidtagit åtgärder för att hindra illegal nedladdning: detta kallas som sagt "särskild vårdslöshet"(négligence caractérisée).

Ni ser alltså att vår läkare, om han är i god tro och gör allt som står i hans makt för att bekämpa illegal nedladdning, inte riskerar att få abonnemanget avstängt.

(...)

Mme Martine Billard. (...) Jag återkommer till exemplet som användes av Herr utredaren - som liksom vi alla verkar litet trött. Låt säga att en illegal nedladdning skett från datorn i ett hem: antingen är barnet minderårigt och föräldrarna är ansvariga; eller så är det myndigt, och ni har ingen möjlighet att bevisa om det är fadern, läkaren, eller hans barn som laddat ner - inte med mindre än att fadern anger sina barn, men då måste familjeförhållandena verkligen vara fruktansvärda...

M. Patrick Bloche.
Elände i familjerna!

Mme Martine Billard. Jag tror inte att det är det ni avser. Det innebär att ni inte har någon möjlighet att bevisa någonting, annat än genom ett erkännande - vilket ni antar i er rapport - och som förutsätter att barnen erkänner sig skyldiga och rentvår sina föräldrar.

M. Franck Riester, utredare. Just precis! Ni ser att jag inte är så trött!

Mme Martine Billard. Vilken fantastisk familjestämning… Detta har för övrigt ingenting att göra med säkrandet av uppkopplingen, som rör intrång på linjen och inte handlar om vilken familjemedlem som använder datorn.

(...)


Mme Michèle Alliot-Marie,
justitieminister. Det åligger abonnenten att använda de mjukvarulösningar som kommer att föreslås, antingen gratis eller också inte. Det är inte teknisk bristfällighet som skall sanktioneras utan bristen på reaktion efter erhållna rekommendationer. (...)
Ingripandet mot särskild vårdslöshet skapar alltså ett obligatorium för abonnenten; inte att uppnå resultat, utan att använda medlen. Det gäller här att lugna de som handlar i god tro men som kan frukta att bli misstänkta eftersom garantier är omöjliga.

(Applåder från UMPs bänkrader.)

M. Philippe Gosselin. Efter en sådan uppvisning kan motionerna dras tillbaka!

Mme la présidente. Ordet går till M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche. Det kommer att bli en del jobb med den här paragrafen! Efter förklaringarna från justitieministern han man känslan av att den är mer skruvad än vi först trodde.

M. Christian Paul. Verkligen!

Mme Michèle Alliot-Marie, justiteminister. Det är ni som är skruvade! (Skratt.)

Monsieur Paul, lagförslaget förutsätter verkligen att domaren tar hänsyn till konkreta försök att säkra uppkopplingen. Det betyder att det åligger abonnenterna att - för att en domare skall uppfatta det som att de förstått allvaret och utfört den övervakning man kan vänta sig av dem - installera de säkerhetsnycklar som kommer att föreslås dem av internetleverantören.

(...)

Detta betyder att domaren kommer att resonera i enlighet med ett koncept ni känner väl till och om återkommer i vårt rättsystem vid ett flertal tillfällen: den gode familjefaderns princip. Vi kommer inte att begära av abonnenten att denne skall vara en expert som kan att skydda sig mot alla pirater, utan endast att denne, enligt den berömda frasen, vidtagit "nödvändiga åtgärder" för att visa att han tagit varningarna på allvar.


Frågor på det?