måndag 13 juli 2009

Do I feel lucky..?

Parti Socialiste spelar ett högt spel med sin politiska trovärdighet i hadopi-frågan, konstaterar Numérama.

(PS) har ännu inte uttalat sig definitivt om att verkligen dra Hadopi 2 inför Författningsdomstolen, le Conseil Constitutionnel - trots att lagen om möjligt framstår som än mer anti-kontitutionell än den första versionen - och de möjliga skälen är flera; både praktiska och politiska.

Dels är tidpunkten illa vald: För att kunna säkerställa en behandling i Författningsdomstolen krävs 60 underskrifter, vid en tidpunkt då Nationalförsamlingens ledamöter är på semester.

Dessutom skulle (PS) kunna befara att det politiska priset för att direkt utmana justitieminister Michèle Alliot-Marie - och utsätta henne för löjet i att örfilas av Författningsdomstolen - är för högt och kompensationen för detta är för liten. Michèle Alliot-Marie är fruktad, vilket inte Christine Albanel var. Alliot-Marie, kallad MAM, har stort inflytande och ett imponerande politiskt nätverk till sitt förfogande - hämnden riskerar bli fruktansvärd.
Tidpunkten spelar åter in: En mer än trolig triumf i le Conseil Constitutionnel skulle infalla i augusti, då fransmän inte bryr sig om politik, eftersom de har sommarledigt (sic!).

Kollektivet Pour Le Cinema , som fungerar som plattform för hadopi-motståndet inom kulturvärlden, oroar sig också för att allt detta sammantaget, tillsammans med rädslan för att en gång för alla bryta med filmindustrin och vissa välkända profiler inom kulturvänstern, skall få (PS) att backa ur. De skriver:
"Nous reprenons la plume, non seulement pour nous rappeler à leur souvenir et montrer, accompagnés par 150 labels indépendants, qu'il existe une véritable opposition à l'Hadopi au sein même du monde de la culture, mais aussi parce qu'il nous semble que ce serait dévertuer notre Etat de droit que de laisser passer un texte que tous savent inconstitutionnel dans le seul but de s'assurer le soutien de lobbys ne représentant qu'eux mêmes et leurs actionnaires. Ne pas saisir en connaissance de cause, c'est à dire en sachant que le texte est inconstitutionnel et qu'il serait censuré s'il passait devant le conseil constitutionnel, représenterait un dévoiement des institutions, du rôle de l'opposition et de notre démocratie... au nom de quoi?"

"Vi fattar återigen pennan, inte bara för att påminna dem [(PS)] och visa, med 150 oberoende labels bakom oss, att det finns ett betydande motstånd mot Hadopi inom kulturvärlden, men också därför att vi anser att det skulle vanära vår rättsstat att låta en lagtext passera, som alla vet är anti-kontitutionell, i det enda syftet att försäkra sig om stödet från en lobby som bara representerar sig själv och sina aktieägare. Att medvetet avstå från att åberopa författningsdomstolen, trots att man vet att lagen är anti-konstitutionell och skulle förkastas om den granskades utgör en pervertering av våra institutioner, av oppositionens roll och av demokratin...i namn av vad?"

Inte desto mindre befinner sig (PS) i en svår sits. Socialisterna skulle, påpekar Numérama, kunna låta lagen gå igenom med motiveringen att den ändå aldrig kommer att kunna appliceras, "men det vore ett svårt missgrepp som internauts skulle minnas länge".

Internauts börjar bli en politisk kraft man inte längre kan ignorera. François Bayrou, ledare för centerpartiet Movement Domocrate (MoDem) och president-pretendent, grämer sig fortfarande, enligt Numérama, för att ha gjort just detta genom att ligga lågt i hadopi-frågan.

De Gröna, däremot, är helt kompromisslösa i frågan om nätfrihet och rättigheter on-line. Vilket visade sig vara lönsamt: De gick uppseendeväckande starkt framåt i EU-valet.