fredag 17 juli 2009

Politisk och juridisk akrobatik

Även om Hadopi2 är ett dödsmärkt projekt väcker det fortfarande intresse som svårslaget politiskt spektakel. En farsartad föreställning regeringen dock tänker spela till slutet.
Detta kräver ett navigerande genom det franska rättssystemet som borgar för ett närmast surrealistiskt slutresultat. Och regeringen vill ha det innan sommaruppehållet, något som socialisterna tänker sätta stopp för med ett hundratal motioner.

"Man vill både äta kakan och ha den kvar. Det är galet, det leder till rena vansinnigheter.", säger Patrick Bloche (PS), på tal om att 5-minutersproceduren ordonnance pénale skall utökas för att kunna inkludera skadeståndskrav från upphovsrättsinnehavare; något som skall behandlas samtidigt.
Kort sagt; man vill ha en summarisk procedur, som dock inte skall expedieras så snabbt att den bara resulterar i ett förutbestämt bötes-/avstängningsstraff - utan också i ett individuellt skadestånd, byggt på anspråk från upphovsrättsinnehavaren.

Dessutom, konstaterar Numerama, så har regeringen till synes tagit intryck av Författningsdomstolens krav på att de medborgerliga rättigheterna måste garanteras; av vilka tillgång till Nätet är en. Resultatet blir däremot att man väljer att lägga ansvaret för balansgången mellan upphovsrätten och demokratiska rättigheter som "att uttrycka sig och kommunicera fritt från sitt eget hem", på enskilda domare.
Dessa domare skall dessutom i varje enskilt fall, vid straffets utdömande, ta omfattande hänsyn:

"...pour prononcer la peine de suspension (de l'accès à Internet) et en déterminer la durée, la juridiction prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction ainsi que la personnalité de son auteur, et notamment l'activité professionnelle et sociale de celui-ci".

"...inför utdömandet av straffet avstängning (från Internet) och beslutet om dess varaktighet, skall rättssystemet ta hänsyn till omständigheter och brottets svårighetsgrad, liksom till den åtalades personlighet, och särskilt till dennes professionella och sociala aktiviteter."

Förmodligen förlorade nu domaryrket något av sin dragningskraft.