torsdag 9 juli 2009

Ett telekom-rykte

Fortfarande bara ett rykte, men ett rykte som väcker hopp och som nu publicerats i Numérama:
Det anses inte otroligt att hela telekom-paketet kommer att rivas upp och omförhandlas vid förlikningen i september.

Telekompaketet har i sin helhet blockerats av Frankrike på grund av skrivningen i den famösa 138an - att ingen skall kunna avstängas från Nätet utan domstolsbeslut - eftersom Sarkozy därigenom såg sitt favoritprojekt, med syftet att göra just detta, som hotat.

Detta skäl faller i och med att Frankrikes Författningsdomstol, Le Conseil Constitutionnel, nu sagt samma sak - vilket på intet sätt hindrat Sarkozy från att driva fram hadopi-lagen.
Men dessvärre står det därigenom också klart att en person som Sarkozy inte låter sig influeras av några som helst direktiv från EU.

Men det finns alltså en möjlighet att samtliga fem direktiv rivs upp, eftersom man nu tycks erkänna från brysselhåll att paketet förhandlats fram med större hänsyn tagna till telekomföretagens bästa än till allmänhetens. Exemplevis innehåller det skrivningar som innebär ett hot mot nätneutraliteten.

Men parlamentet har nu förnyats, påpekar Numérama: dessutom finns det nya idéströmningar, som personifieras av Piratpartiets inträde i Europaparlamentet.