onsdag 15 juli 2009

Två amerikanska herrar

Richard Stallman talade för några dagar sedan vid RMLL "Rencontres mondiales du logiciel libre", ett internationellt möte om fri software i Nantes, inbjuden av La Quadrature du Net.

Stallman (Wikipedia, sve.) är en amerikansk programerare och ett stort namn inom hacker-kulturen; förespråkare för fri software och vd för stiftelsen Free Software Foundation. Han drivs av en stark politisk och moralisk övertygelse och är upphovsmannen bakom GNU-projektet.

"Attaquer le partage c'est attaquer la societé." "Att attackera delandet/delningskulturen är att attackera samhället", sade Stallman - som talar en "utmärkt franska" med små felaktigheter som ger den en "extra charm", enligt uppgift.

För Richard Stallman är fri programvara starkt knutet till mänskliga rättigheter. Om Hadopi 2 säger han att den gör kollektivet ansvarigt för enskildas handlande, en metod använd "av tyranner".
Han vände sig även i sitt tal mot försök att frigöra idén om fri programvara "free software" från sin etiska och politiska aspekt t ex genom att använda begreppet "open source". "Att vara apolitisk är ett politiskt ställningstagande", slog han fast.

En annan amerikansk herre med hög profil i fri software-kretsar är Eben Moglen (Wikipedia, eng.), professor i juridik vid Columbia University i New York och grundare av Software Freedom Law Center.
När han, inbjuden av La Quadrature du Net, besökte Frankrike 2008, talade han om kulturindustrins försök att få staten att göra "det smutsiga jobbet" att kriminalisera mellanmänskligt socialt beteende: att dela, byta, remixa, återanvända, samt begränsa friheten på ett närmast sovjetiskt sätt för att det gynnar ett fåtal ekonomiskt. Hans tal, på engelska.

Men han konstaterar även att slaget är vunnet, att vi bevittnar slutet på en epok och ingenting kan förhindra detta, oavsett det "oväsen" branschen åstadkommer; och även om de försöker "stänga av er från Nätet som ni har skapat."

"Det är meningslöst att bli upprörd, ignorera dem
bara", är Moglens råd.

Man bör följaktligen ignorera uttalanden av typen: ”Si vous ne voulez pas avoir de problème de vie privée, n’allez pas sur le Net!“ "Om ni inte vill ha problem med privatlivet, gå inte ut på Nätet!" - en uppmaning framförd av Pascal Rogard, vd för La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, SACD, en aggressiv upphovsrättsorganisation för författare och kompositörer.
Uttalandet gjordes vid ett seminarium organiserat av statssekreterare Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP), regeringens ansvariga för it-frågor.

Nathalie Kosciusko-Morizet hördes för övrigt säga, under en frukost i anslutning till seminariet: “C’est bizarre : à en croire certains medias, sur Twitter & Facebook, il y a plein de resistants en Iran, mais que des pedophiles et des nazis par ici“. "Det är bisarrt: om man skall tro viss media, så är Twitter och Facebook fullt av motståndskämpar från Iran, men endast av pedofiler och nazister härifrån."