söndag 26 juli 2009

The state of the HADOPI

De franska lagstiftarna har lyckats skapa följande juridiska egendomlighet att ta ställning till då arbetet i Nationalförsamlingen återupptas i mitten av september:
 • IP-adressen är utgångspunkt för hela proceduren
 • Privata aktörer (upphovsrättsinnehavare) och tjänstemän på HADOPI samlar in IP-adresserna
 • Dessa aktörer tillerkänns halvpolisiära befogenheter
 • Endast 10 000 låtar och 1000 filmer kommer att stå under bevakning - uppenbart "block-busters" från de stora bolagen. Listan kommer att vara hemlig
 • En domare knuten till HADOPI kommer att få en färdig dossier han har fem minuter på sig att ta ställning till - med alla särskilda hänsyn inräknade
 • Sanktioner kommer att beslutas inom ramen för ordonnance pénale, en snabbprocedur utan debatt där den anklagade inte kommer att höras och där domaren förväntas uteslutande förlita sig på det underlag som tagits fram av HADOPI
 • En avstängd abonnent måste fortsätta att betala sitt abonnemang under (max) 1 år och får inte teckna något nytt
 • "Särskild oaktsamhet" kommer att leda till böter (1500 euro) och/eller en månads avstängning från Internet. "Särskild oaktsamhet" innebär att man inte, trots tidigare varning, installerat en säkerhetsmjukvara
 • Säkerhetsmjukvaran kommer inte nödvändigtvis att vara gratis, inte heller kompatibel med alla system. Wifi-användare utsätter sig automatiskt för risk att bli anklagade, liksom de som använder system som inte är kompatibla med någon speciellt framtagen "spyware"
 • Ett års avstängning väntar den som gör sig skyldig till piratkopiering på Nätet - utan vidare specifikation av vad som utgör detta brott. Att lägga upp en video på Youtube?
 • En anklagad abonnent som fått en varning kan eventuellt höras, i närvaro av en advokat - inte ett "biträde" (vilket kräver resurser att betala ett advokatarvode)
 • Alla åtgärder som syftar till att verkligen generera pengar till skapandet har konsekvent avvisats (reklam, skatt på reklam, skatt för internetleverantörer, bredbandskatt, "bidrag till kreationen" osv.)
Detta är en juridisk Balrog - and it´s coming for you

- Gandalf?