söndag 19 juli 2009

Väktare över Döda Huset

Parti Socialiste (PS) har förmodligen allt att vinna på den mediatiserade cirkusen kring lagförslaget Hadopi 2, som skall debatteras i Nationalförsamlingen från och med den 21 juli.

Dels visar de att de tar konkret ställning för något, i ett läge där partiet sönderslits av inbördes stridigheter och diskuterar om de skall byta namn, politik eller partiledare; dels ådrar sig (PS) stor och positiv uppmärksamhet från den unga generationen som just nu med förtjusning bevittnar deras kamp för nätfrihet.

Den inflytelserike, alltid extravagante Bernard-Henri Lévy (Wikipedia, eng.), vänsterintellektuell filosof och samhällsdebattör, uttalar en skoningslös dom över (PS), full av undergångsmetaforer, i en intervju i Le Journal du Dimanche (18/7-09):
LJDD: Donc, le PS va mourir?
BHL: Non. Il est mort. Personne, ou presque, n'ose le dire. Mais tout le monde, ou presque, le sait. Il est comme le cycliste d'Alfred Jarry qui pédalait alors qu'il était déjà mort. Ou comme le chevalier d'Italo Calvino dont l'armure était vide. Il est mort.

LJDD: Alltså, kommer [Parti Socialiste] att dö?

BHL: Nej. Det är dött. Ingen, eller nästan ingen, vågar säga det. Men alla, eller nästan alla, vet det. Det är som cyklisten hos Alfred Jarry, som trampar fast han redan är död. Eller som riddaren hos Italo Calvino, var rustning var tom. Det är dött.

Och inför detta faktum uttrycker BHL, som han allmänt kallas, stor sorg:
"J'ai rarement vu des politiques mettre autant d'énergie à s'autodétruire. Si ça ne concernait qu'eux, ce ne serait pas trop grave. Mais il s'agit de l'alternative à Nicolas Sarkozy, de l'espérance des gens. Or ce PS-là n'incarne plus l'espérance de qui que ce soit. Il ne provoque plus que la colère et l'exaspération."

"Jag har sällan sett några politiker lägga så stor energi på självförstörelse. Om det endast angick dem själva skulle det inte vara så allvarligt. Men det handlar om alternativet till Nicolas Sarkozy, om människors hopp. Men detta (PS) väcker inte längre hopp hos någon. Det väcker bara vrede och förtvivlan."


Partiets ledare Martine Aubry, avgör BHL, är en "väktare över ett dött hus", och partiet anser han bör "upplösas" - och byta namn.

Samtidigt stärker Sarkozy sin makt över det franska samhällslivet, på alla fronter. Hans makt över televisionen, även public service, är uppseendeväckande.

Dagen innan Nationaldagen 14 juli sände statsägda France 5 en intervju med presidenten som efteråt, i pressen, kallades en "krönika om ett helgon" utfört av två seriösa journalister som i denna roll som hovreportrar påminde om Dupond&Dupont i Tintin.

Privatägda kanalen TF1 - med extremt starka band till makten - följde upp med en "intim" och "magisk" intervju med Carla Bruni-Sarkozy som med mjuk röst talade om presidenten som en man "besatt av att tjäna vårt land".

PS har intresse av att börja bjuda motstånd.