fredag 10 juli 2009

Det stora fyrverkeriet

"- Ett veritabelt fyrverkeri av anti-konstitutionalitet och ineffektivitet!"

Detta är den frispråkiga och självständiga UMP-ledamoten Lionel Tardy's omdöme om Hadopi 2, i den form lagförslaget presenterades för och godkändes av Senaten.

Tardy fullkomligt sågar lagen på sin blogg - och nu har han problem med tålamodet. Texten har skrivits ihop i all hast, menar han, av personer som inte vet vad de talar om:

"Le texte initial était mauvais, il ressort encore pire du Sénat. Je vais donc proposer un certain nombre d'amendements pour rendre ce texte conforme à la Constitution et éviter (sans me faire d'illusion) l'humiliation d'une nouvelle censure du Conseil Constitutionnel, qui sera cette fois ci totale, si ce texte reste en l'état."
"Den ursprungliga texten var dålig, och den har kommit ut ännu sämre från Senaten. Jag kommer att lägga fram ett antal motioner för att försöka göra texten kompatibel med konstitutionen och undvika (utan att göra mig några som helst illusioner) förödmjukelsen av ett nytt förkastande i Författningsdomstolen, som denna gång kommer att vara totalt, om texten inte ändras."

Tardys lista innehåller problem som inte åtgärdats, nya problem och problem som återintroducerats. Ett exempel på det sistnämnda är den formulering som inkluderar all elektronisk kommunikation i lagens ansvarsområde.
Hadopi1 innehöll samma skrivning, som dock omedelbart togs bort efter protester i Nationalförsamlingen. Inte ens ambitiöse sarkozytrogne Franck Reister, som formulerat texten, hade för avsikt att öppna för misstolkningar.

Nu är formuleringen inskriven igen - men inte av Franck Reister, enligt egen uppgift i ett radioprogram igår morse.

Tardy avslutar: "J'ai alerté le cabinet de la garde des sceaux et l'Elysée, je n'ai eu absolument aucun retour, ce qui m'a beaucoup surpris et je dois le dire déçu. Je vais donc faire mon travail de parlementaire, dire ce que je pense de ce texte et voter en conséquence. Vous vous doutez bien que si mes propositions ne sont pas prises en compte, je voterai contre ce texte."

"Jag har varskott justitiedepartementet och Élyseepalatset och jag har inte fått någon som helst reaktion tillbaka, vilket storligen förvånat mig och, det måste jag säga, gjort mig besviken.
Jag kommer alltså att göra mitt jobb som parlamentariker, säga vad jag tycker om denna text och rösta i enlighet med det. Givetvis kommer jag, om man inte tar hänsyn till mina motioner, att rösta emot lagförslaget."

Det står klart att lagförslaget inte har förutsett några som helst åtgärder för att garantera inkomster för kreatörer. Den vilar helt på uppfattningen att skräcken för övervakning och straff skall ge alla stor lust att köpa CD-skivor.

Vilket bekräftades nyligen av Pascal Nègre, den franska upphovsrättsindustrins centralfigur, vd för Universal Music France och ordförande för flera aggressiva upphovsrättsorganisationer, vid ett seminarum organiserat av statssekreteraren med ansvar för it-frågor, Nathalie Kosciusko-Morizet.

"Aujourd'hui, on rêve tous d'être suédois !" "Idag drömmer vi alla om att vara svenskar!" utbrast Pascal Nègre - med hänvisning till Ipredlagen.

Upphovsrättens Jabba the Hutt önskar att han var svensk.

Ärofullt