torsdag 9 juli 2009

Curiouser and curiouser

King of Hearts: Rule 42: All persons more than a mile high must leave the court immediately.
Alice: I am not a mile high, and I'm not leaving.
Queen of Hearts: Sorry. Rule 42, you know.
(Alice in Wonderland)

Hadopi 2, i den version som antogs av Senaten igår, innebär en rad ännu outredda och oförklarade egendomligheter.

Exempelvis återkommer statlig spyware som "bevis på oskuld". Exakt vad denna mjukvara skall ha för egenskaper är fortfarande oklart. Den skall dock skydda internetuppkopplingen från att utnyttjas av någon obehörig, eftersom abonnenten görs ansvarig för all verksamhet som kan kopplas till dennes IP-nummer, exempelvis en illegal nedladdning.
Bristande övervakning av internetuppkopplingen, blir alltså ett brott som föranleder myndigheten HADOPI att skicka en första varning i form av ett mail.
Abonnenten förutsätts då sätta stopp för brottsligheten genom att installera statens spyware, som kommer att stå i förbindelse med en central enhet.
I annat fall, vid konstaterat återfall i nämnda brottslighet, skickar HADOPI ett rekommenderat brev. Den som då kan visa upp en "säkrad" uppkoppling anses oskyldig. Kan man däremot inte göra detta riskerar man att ådömas ett bötesstraff (1 500 euro) och/eller att stängas av från Nätet - det senare dock endast efter domstolsbeslut.

Gårdagens version av Hadopi 2 introducerar också all elektronisk kommunikation i det som skall omfattas av lagen. Illegal nedladdning skall lagföras oavsett i vilken form det sker. Brottslighet kan alltså utövas även i privata mail, genom att upphovsrättsskyddat material sänds mellan privatpersoner. Man kan rimligen fråga sig hur detta skall övervakas.

Samtidigt informerar Numérama franska internauts om att The Pirate Bay nu lanserar Ipredator.


I'm not afraid of you. Why, you're nothing but a pack of cards.
(Alice in Wonderland)