torsdag 30 juli 2009

Två problemområden

President Sarkozy gjorde det klart, i sitt tal i Versailles den 22 juni, att det var två beteenden han inte ämnade acceptera i Frankrike; bärandet av burka och illegal fildelning.

Det ena oönskade beteendet praktiseras av en stor del av landets befolkning - det andra av inalles 367 personer, enligt (oroväckande exakta) siffror från inrikesministeriet.

"Det fanns inga burkor på våra gator för 3 eller 4 år sedan. Nu finns det 367. Skall vi vänta till det finns 2000 eller 3000 och det är för sent? Man måste tänka och finna en lösning!", utbrister UMPs ledamot i Nationalförsamlingen, Thierry Mariani, som fortsatter med att siffran "är växande och när man betraktar sig som de mänskliga rättigheternas land måste man ta itu med problem som kvinnlig underordning. Även om det bara finns en, så måste man handla. Vid andra tillfällen har parlamentet lagstiftat för mindre än så!" (sic!)

En parlamentarisk utredning har tillsatts på begäran av ledamoten André Gerin (PCF) som på tal om dessa 367 personer i en muslimsk befolkning som uppgår till 6 miljoner säger att man framför allt inte skall låta lura sig: Burkan är "ett isberg, täckt av en svart tidvattenvåg" - dvs en "Marée noire", vilket betyder ekologisk katastrof i form av ett oljespill.

Det gäller att stämma i bäcken