torsdag 16 juli 2009

Medusas Flotte

Många säger att striden i själva verket är över.

La Ligue Odebi - en sammanslutning som arbetar för nätfrihet - skriver att det vilar en stämning av "Medusas Flotte" över de ministerier som hanterar Hadopi-frågan.
I själva verket skulle man allmänt redan ha insett att slaget är förlorat, vilket man, enligt Odebi's källa, ger uttryck för i obevakade ögonblick, som i lunchrum.(!)

Betrakta konstverket Le Radeau de la Méduse, målad av Théodore Géricault (1791–1824).
Tavlan är inspirerad av en verklig händelse år 1816; överlevande från fregatten La Méduse's undergång bygger i hast en flotte som driver i tretton dagar innan den upphittas.

Målningen är en återkommande metafor som beskriver hopplösa situationer och den börjar nu användas om pro-Hadopi-politikernas situation. Ur Wikipedia:

"At least 147 people were set adrift on a hurriedly constructed raft; all but 15 of them died in the 13 days before their rescue and those who survived endured starvation, dehydration, cannibalism, and madness. The event became an international scandal, in part because its cause was widely attributed to the incompetence of the French captain acting under the authority of the recently restored French monarchy."

Metaforen är inte illa vald, om än något drastisk.

"Alla vet att hela grejen är dödfödd", säger Lionel Tardy (UMP).
Han hävdar att även de mest entusiastiska försvararna inser det, och nu bara vill ta sig ur situationen. Man kommer att försöka få igenom lagen, menar Tardy, men den kommer inte att kunna användas till något och alla befinner sig egentligen vid nästa etapp - den man borde inlett med: att försöka finna ett sätt på vilket skapandet verkligen kan finansieras.

Kulturminister Frédéric Mitterand vill att Hadopi skall glömmas bort, konstaterar Tardy.