lördag 18 juli 2009

Att ange tonen

La Quadrature du Net har nu publicerat länkar till alla motioner som skall behandlas i Nationalförsamlingen under debatten om Hadopi 2, benämnd:

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)


"Straffrättsligt skydd för litterär och konstnärlig egendom på Internet"

Som det ser ut kommer La Quadrature att fylla på med analyser av motionerna senare.

Säkert ett hundratal av dessa motioner rör själva titeln på lagförslaget - och här låter oppositionen sina åsikter framskymta i de kreativa förslag som framförs i syfte att "tydliggöra" lagens mål och mening.

Jean-Pierre Brard (Parti Communiste Français), en av de mest vältaliga och samtidigt kompromisslösa motståndarna mot hadopi-lagen, anger tonen:

AMENDEMENT 36:

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi tendant à instaurer un contrôle de l’internet ».


MOTION N° 36
Omredigera lagförslagets namn enl. följande:
'Lagförslag i syfte att försöka ta kontroll över Internet'


AMENDEMENT 38

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi tendant à adapter les dispositions réprimant le partage d’œuvres culturelles sur internet censurées par le Conseil constitutionnel ».


MOTION N° 38

Omredigera lagförslagets namn enl. följande:

'Lagförslag i syfte att göra de åtgärder acceptabla som förkastades av Författningsdomstolen, och för vilka målet var att bestraffa delandet av kulturella verk på Internet.'


AMENDEMENT 41

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi visant à instaurer une procédure d’exception favorable aux firmes multinationales de l’industrie culturelle ».


MOTION N° 41

Omredigera lagförslagets namn enl. följande:

'Lagförslag i syfte att inrätta en undantagsprocedur som gynnar multinationella företag inom kulturindustrin.'


AMENDEMENT 42

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi tendant à préserver le patrimoine des artistes redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune et à leur faciliter l’accumulation du capital ».


MOTION N° 42

Omredigera lagförslagets namn enl. följande:

"Lagförslag i syfte att bevara tillgångar tillhörande artister skyldiga att betala Solidarisk Förmögenhetsskatt, samt förenkla dessas ackumulering av kapital."


Och så vidare.

Socialisternas namnförslag är mer korta och koncisa, men följs av en förklaring, där man tar avstånd från lagens repression - dock är (PS) något mindre kreativa, då man låter flera motioner, undertecknade av olika personer, ha samma ordalydelse.


AMENDEMENT 345

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi relatif à la pénalisation des internautes ».


MOTION N° 345

Omredigera lagförslagets namn enl. följande:

'Lagförslag i syfte att straffa internauts'


Den förklarande texten avslutas med: "Cet amendement met en évidence, en modifiant son titre, le contenu exact de ce projet de loi."

"Genom att ändra titeln på lagförslaget, i enlighet med denna motion, blir det uppenbart exakt vad det innehåller."