onsdag 8 juli 2009

En grön musketör

Senator Alima Boumediene-Thiery (De Gröna) höll idag ett imponerande anförande inför senaten, där hon smulade sönder Hadopi 2 och radade upp de övertygande skälen till att förkasta lagförslaget. Dock utan resultat.
Men Hadopi 2 är nu ett så egendomligt lappverk att det framstår som självklart att Författningsdomstolen kommer att finna det anti-konstitutionellt ännu en gång.
Vilket även senator Boumediene-Thiery konstaterar i slutet av sitt anförande:

(...)
"Nous devons réellement nous demander, à qui va bénéficier ce projet de loi ? Un CD à 15 euros, dont le prix de revient réel est de 7 euros, rapporte exactement 70 centimes aux auteurs. Quand ils sont 5, cela fait 14 centimes pour chaque artiste intervenant dans ce CD : n’y a-t-il pas d’autres chantiers, pour mieux valoriser leur travail, que la régulation pénale et répressive ? Permettez-moi de vous le dire en toute franchise : ce texte est une insulte ! Une insulte à l’égard des juges, une insulte à l’égard de nos règles constitutionnelles, en matière de présomption d’innocence et de droit à un procès équitable, et enfin, une insulte à l’égard des parlementaires, saisis d’un texte mal rédigé, incomplet et inconstitutionnel. Donnez-nous la possibilité de modifier ce texte par voie d’amendements, afin de le rendre acceptable. A défaut, le Conseil constitutionnel s’en chargera ! Je regrette, mais en l’état, les élus Verts ne peuvent pas le soutenir… Je vous remercie."

(...)
"
Vi bör verkligen fråga oss vem som kommer att tjäna på det här lagförslaget. En CD för 15 euro, vars verkliga pris är 7, ger exakt 70 centimes till upphovsmannen. Om de är fem bli det 14 per person som förekommer på CDn. Finns det inget bättre sätt att kompensera dem för deras arbete än repressiv strafflagstiftning?

Låt mig vara uppriktig: detta lagförslag är en förolämpning!
En förolämpning mot domarna, en förolämpning mot våra konstitutionella regler rörande oskuldspresumptionen och rätten till en rättvis prövning, och slutligen; en förolämpning mot parlamentarikerna som tvingas behandla en så undermålig, ofullständig och anti-konstitutionell text.

Ge oss möjligheten att modifiera den genom våra motioner så att den kan bli acceptabel. Om inte, så kommer Författningsdomstolen att göra det!

Jag beklagar, men De Gröna ledamöterna kan inte stödja texten i dess nuvarande form...Tack
.

Justitieminister Alliot-Marie menade tvärtom - "utan att frukta löjet", konstaterar Numérama - att Hadopi 2 nu "renforce la liberté d'expression des internautes" "stärker yttrandefriheten för internauts". I övrigt undvek hon att besvara den kritik som riktas mot lagen.

Den kommunistiske senatorn Jack Ralite berikade franskan med helt nya ord under sitt anförande: lagtexten kallades Hadopitoyable (pitoyable: eländigt usel), den anklagades för att skapa une situation hadopire (pire: värre) och detta skulle i sin tur endast leda till une victoire à l'Hadopyrhus (en Hadophyrrusseger...).

UMPs senator
Jacques Legendre, beklagade de "liberala strömningar" som nu söker hindra införandet av Hadopi-lagen till förmån för en "frihet till självplockning".

Och med jämna mellanrum,
enligt Numérama, sövde kulturminister Mitterand auditoriet med sin monotona röst.

Slaget fortsätter i Nationalförsamlingen runt den 20 juli