lördag 4 juli 2009

Same, same, but disappointing

Givetvis hade Frédéric Mitterand aldrig blivit kulturminister om han inte stött Sarkozy i hans avsikt att "gå hela vägen" i fråga om hadopi-lagen.
Det är ändå en besvikelse att höra honom uttala det bortom allt rimligt tvivel, och desutom säga att han "vet vad han talar om" - som "författare, regissör och producent av film och tv-program" - när han väljer att jämföra upphovsrättsbrott på Internet med "fortkörning":

"Il s'agit seulement de repérer les chauffards d'internet et d'apporter les sanctions appropriées à leur comportement" "Det är bara fråga om att få tag på internets fortkörare och sanktionera dem på lämpligt sätt", förklarar Frédéric Mitterrand, som anser att jämförelsen med "le permis de conduire, parfaitement valable" "ett körkort är fullständigt legitim".

Han anser det också vara oerhört viktigt att lagen går igenom "så snabbt som möjligt".

Man väljer alltså att påstå att man i det nya lagförslaget; hadopi 2, tar hänsyn till all den kritik som framförts av Författningsdomstolen i och med att man lägger till en förenklad snabbversion av en juridisk process som sista utväg - om en internaut vägrar erkänna - men man tar ingen hänsyn till att den omvända bevisbördan fortfarande finns kvar i lagen.

Nationalförsamlingens ledamot Françoise Guégot (UMP) konstaterar: "on pourra toujours s’interroger sur l’impossibilité de sécuriser à 100% un réseau informatique ouvert, mais le sujet n’est plus là." "man kommer alltid att kunna ifrågasätta möjligheten att till 100% säkra en öppen internetuppkoppling, men frågan gäller inte längre detta."

Oscar Swartz kan för övrigt konstatera att även Moderaterna tar benhård ställning för en oreformerad upphovsrätt kosta vad det kosta vill: "Vi måste vara klara med var vi står och att detta är de värderingar som partiet har, förklarade [Ulrika Karlsson (m)]. Och inskärpte att Karl Sigfrid (m) och andra liknande tänkare inte har något att säga till om och det inte fanns någon tveksamhet alls runt partilinjen."

Alla mår, med andra ord, bäst om debatten lägger sig, både här och i Frankrike.
Och eftersom man från moderathåll inte har något att tillföra i integritetfrågan väljer man istället att attackera själva Piratpartiet och dess företrädare.
Man har tydligen beslutat sig för att man inte har något annat val - vilket är mycket, mycket beklagligt.