onsdag 16 september 2009

Verktyg för transparens och övervakning - av politiker

Medborgarkollektivet RegardsCitoyens.org - som "agerar för en större transparens hos de demokratiska institutionerna" - har ställt ett utomordentligt verktyg till förfogande: sajten nosdeputes.fr, tillgänglig från och med igår.

Sajten vill göra det möjligt för medborgarna att följa varje enskild ledamots aktiviteter i Nationalförsamlingen. Man säger sig vilja lyfta fram parlamentarikernas arbete och bidra till en dialog mellan dessa och medborgarna. Men givetvis fungerar verktyget även som ett utmärkt system för nitisk övervakning av de franska politikerna.

Diagrammet på Jean-Pierre Brard's sida visar på stor aktivitet i parlamentet. Ordsvärmen till höger vittnar om hans intresseområden. Hans senaste inlägg i debatter listas, så väl muntliga som skriftliga. Man informeras om hans ansvarsområden och hans bidrag till det parlamentariska arbetet. Brard, som är den mest vältaliga av hadopi-motståndarna, har en välfylld sida.

Som kontrast kan istället nämnas Jean-Christophe Cambadélis, som redan idag fick en insatt politisk bloggare att "le", med hänvisning till hans sida hos nosdeputes.fr - på grund av den låga aktivitet som framgår där. Bloggaren Autheuil frapperas av det faktum att ledamoten, som på sin blogg efterlyst metoder för att öka parlamentarikernas "närvaro och tillgänglighet", själv "visat livstecken endast två gånger" under året.