onsdag 16 september 2009

Utopi vs Hadopi

La Fédération Française des Télécoms (FFT), som samlar de stora aktörerna på den franska telekommarknaden - bland annat France Télécom, Bouygues Télécom och SFR - skickar med jämna mellanrum ut "vi betalar inte"-kommunikéer, som förbigås med politisk tystnad av förespråkarna för hadopi-lagen.

Dagen före omröstningen i Nationalförsamlingen, den 14 september, utfärdade FFT en kommuniké vars inledning var otvetydig: "La Fédération Française des Télécoms réaffirme son engagement dans la lutte contre le téléchargement illégal et rappelle qu’il appartient à l’Etat d’en financer le dispositif."

"La Fédération Française des Télécoms bekräftar åter sitt engagemang i kampen mot illegal fildelning och påminner om att det åligger staten att finansiera de tekniska lösningarna."

Man svär lojalitet mot hadopi-projektet, som man uppfattar som utmärkt, men oskiljaktligt från utvecklandet av åtråvärda lagliga alternativ. Man uttrycker glädje över kulturminister Frédéric Mitterrands lilla grupp av lobbyister som skall utreda frågan vidare.
Dock, i fråga vem som skall betala är man benhård: "Federationen understryker att det enligt beslut av Författningsdomstolen, stadfäst den 28 december 2000, gällande principen om likhet inför offentliga utgifter, så åligger dessa kostnader staten."

Man begär vidare in preciseringar från den franska staten angående vad som förväntas och hur detta skall utföras, i syfte att kunna uppskatta de sammanlagda kostnaderna - kostnader som FFT tror kommer överstiga 100 miljoner euro.

Då kulturministern försvarat Hadopi-lagen har han slagit fast att "l'utopie n'est pas une alternative à l'hadopi" - "En utopi är inget alternativ till hadopi".

Dock, om internauts i allmänhet lever i föreställningen om en möjlig kulturell utopi, så lever kulturministern och underhållningsindustrin i en motsvarande teknisk utopi, tillsammans med ett antal sarkozytrogna politiker. Genomförbarheten är förbluffande lågprioriterad. De tekniska frågorna hålls utanför debatten och skjuts på framtiden.

Ändå säger man att "de första mailen kommer att gå ut i slutet av året". Mail kan man visserligen alltid skicka.