tisdag 8 september 2009

Förbud för samhället framåt enligt hadopi-lobbyist

Lobbyisten Denis Oliviennes, mannen bakom hadopi-lagen, tar återigen bladet från munnen beträffande "demokratins kloak", Internet:
"Vous vous dites “Heureusement y a Internet qui a débridé les énergies”. Allez voir ce que c'est Internet, allez regarder, si vous le faites, moi je le fais assez fréquemment, allez regarder les commentaires (…) quand ce n'est pas contrôlé, quand ce n'est pas géré, quand la parole est libre.(...) Et je trouve que la société qui modère ça, qui tempère ça, qui créé des interdits est une société qui progresse."

"Ni säger er att 'lyckligvis finns internet som släppt loss all energi'. Gå och se efter vad Internet är, gå dit och titta, och om ni gör det, jag gör det ganska ofta, så se på kommentarerna (...) när detta inte kontrolleras, när det inte sköts, när ordet är fritt. (...)
Och jag anser att det samhälle som modererar detta, som begränsar det, som skapar förbud, är ett samhälle som går framåt.
"

Det är personer som Oliviennes som utformar Frankrikes internetpolitik. Mäktiga lobbyister av hans sort har maktens öra. Att lyssna på sådana som han är, som det svenska exemplet visar, att förkovra sig.

Det är intressant och anmärkningsvärt att notera att Domstolsverket nu plötsligt beslutat sig för att begränsa det svenska rättsväsendets kontakt med en icke sanktionerad yttervärld.
Bland annat har man censurerat ett antal juridiska bloggare, som Mårten Schultz, Johan Hirschfeldt och den alltid nyanserade, djupt förnuftige Jacob Heidbrink - som personligen gör en stor insats för att öka den samhälleliga förståelsen för juridikens regler och överväganden.

Inte ens Schultz, som vanligtvis alltid finner ord för att försvara rättsväsendet från de fåkunnige, har förståelse för tilltaget.