onsdag 23 september 2009

En perfekt illustration av ett samhällsproblem

Dagens avslöjande i Le Figaro: Trafikledarna på franska flygplatser jobbar halvtid på eget bevåg - en praktik som satts i system.

Trafikledarna befinner sig följaktligen inte på sin arbetsplats och trafikledartornen är därför konstant underbemannade. Resultat: En hög olycksrisk och en rad incidenter som skulle blivit flygkatastrofer om det inte vore för enskilda piloters snabba reaktioner.

Systemet kallas internt för "clearance", clearing, och går ut på överenskommelser mellan trafikledarna där de täcker upp för varandra och möjliggör varandras frånvaro. Givetvis fullständigt olagligt och till svåra men för flygsäkerheten vid start och landning.

Denna praktik är inte okänd, vare sig för Air France eller dess prövade piloter, men direktionen ser mellan fingrarna av rädsla för att trafikledarna skall gå ut i strejk.
"De svarade oss: 'Inget bråk med flygledarna. Om det blir strejk vore det katastrofalt'", berättar en pilot.

Trafikledarnas utbildning anses vara bland de bästa i världen. Men de nyutexaminerade vill inte arbeta i Paris: "Det är som med läkare", förklarar en specialist. "De bästa kräver att bli stationerade i Aix-en-Provence eller Papeete och de mindre bra hamnar på flygplatserna i Paris." Det franska systemet med att "de bästa får välja" är tvärt emot det som praktiseras i andra länder, där trafikledare börjar på små flygplatser för att sedan avancera till de stora i huvudstäderna.

Bandupptagning; konversation mellan en pilot (dagen innan pensioneringen) under inflygning till Paris-Charles-De-Gaulle och trafikledartornet:

-Trafikledartornet : «Flyg Air France 735, gå ner till 360 och reducera till Mach 0,75.»

-Piloten : «Och varför straffar ni oss på det här sättet och låter flygplan bakom oss passera före, Air France 735 ?»

- T: «Det finns bara två landingsbanor på Roissy.»

- P : «Det finns bara två landningsbanor och två trafikledare - ni gör inte ett jävla dugg ! Vi hade hämtat in vår försening, det här är min sista flygning och jag kommer att gå i pension på mycket dåligt humör.»

- T : «Det är inte mitt problem.»

- P : «Idiot ! Ni är bindgalna, ni arbetar som dumskallar.»


Detta är en panopli av franska olater: små överenskommelser mellan införstådda som sätter systemet ur spel, elitism, strejk som utpressningsmetod, brist på intresse för de större sammanhangen - i förlängningen bristande samhällsansvar och avsaknad av solidaritet utanför den egna gruppen. Eftersom denna attityd präglar hela samhället är korporativism legio och nationen kan ses som "summan av olika särintressen". (kommentator i Le Monde)

Det franska luftfartsverket Direction générale de l’aviation civile (DGAC) begär nu in alla uppgifter i fallet, att vara dem till handa inom 24 timmar.