tisdag 22 september 2009

Nationalförsamlingen, idag

Utdrag ur Nationalförsamlingens protokoll 22 september

Inblick i en tankevärld

(...)
M. Frédéric Mitterrand, kulturminister. Det skulle bara vara underbart i en perfekt värld, att författares, kompositörers, artisters, scenaristers och regissörers verk vore gratis! Finansieringen av deras verk garanteras inte av beskattning av medborgarna eller generösa gåvor från en mecenat, som fallet är med museer eller monument, utan genom att publiken och deras beundrare är överens om att ersätta dem.

För övrigt, och jag säger det igen, så avser lagen det stora flertalet: förändra beteendet hos internauts en masse, fästa uppmärksamheten på piratverksamhetens konsekvenser för kreatörer och på de sanktioner man riskerar. Givetvis kommer det vara möjligt för några "små rackare"...

M. Patrick Bloche. Stora rackare!

M. Frédéric Mitterrand, kulturminister. …att tillfälligt undkomma sanktioner genom att använda stor kunskap, genom att kryptera sina utbyten till exempel.

M. Marcel Rogemont. Exakt!

M. Frédéric Mitterrand, kulturminister. Detta skulle gälla en försvinnande liten minoritet, som fallet är med all brottslighet, och teknikerna för upptäckt kommer att utvecklas i samma takt som teknikerna för att dölja sig.

Detta är en evig process som aldrig avskräckt från kamp mot brottslighet. Man måste upphöra med den romantiska föreställningen om den geniale internet-"piraten", den sympatiske och fascinerande gynnaren.

M. Éric Raoult. Helt rätt!

Frédéric Mitterrand, kulturminister. Pirater på Internet, det är betydligt mindre "glamoröst". (Applåder) Det handlar om förslösadet av verk och en komprometterad kulturell diversitet.

M. Michel Herbillon. Absolut!

M. Frédéric Mitterrand, kulturminister. För övrigt, om våra åtgärder var så grundlösa skulle de inte bli mer och mer efterhärmade. Man har sagt, man har upprepat, att Frankrike är isolerat, att det framhärdar i opposition, i konfrontation.

M. Jean-Louis Gagnaire. Men det är ju sant!

M. Frédéric Mitterrand, kulturinister. Det verkar snarare, om man ser på vad andra länder gör, som om Frankrike helt enkelt är före sin tid…

M. Patrick Bloche. Frankrike är på efterkälken!!

M. Frédéric Mitterrand, kultuminister… eftersom vår filosofi hädanefter imiteras överallt:…

M. Patrick Bloche. Det är fel!

M. Franck Riester, Det är rätt!

M. Frédéric Mitterrand, kulturminister.… Irland, Taiwan, Sydkorea, för att nämna de som ligger närmast vår modell. Enastående resultat har redan observerats i Sverige. (sic!)

M. Patrick Bloche. Det är fel!

M. Frédéric Mitterrand, kulturminister. Och för två veckor sedan tillkännagav Peter Mandelson, brittiska labours handelsminister, kraftfulla åtgärder. Alla vet att på kulturens område är inte Frankrike en aktör som alla andra...

M. Patrick Bloche. Ack!

M. Frédéric Mitterrand, kulturminister.… att Frankrike alltid spelat rollen av pionjär. Vi i firar i år 50 år med ett kultur- och kommunikationsministerium.

M. Patrick Bloche. Ministeriet är dött!

M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture. Då kritierade man det, utan tvivel under förevändningen att konsterna och konstnärerna inte behövde det offentligas stöd. Men men, när det gäller att finna lösningar för att bekämpa piratverksamhet så är det flera länder, särskilt de jag nämnde, som observerar oss, imiterar oss, som till och med följer oss. För övrigt har flera tiotal länder under dessa 50 år fått ett kulturministerium. Det är en form av "piratverksamhet" vi kan se åse med tillfredställelse.

M. Michel Herbillon. Bravo !