torsdag 17 september 2009

Note

Den parlamentariska processen går sin gilla gång

Hadopi 2
har nu även antagits av den blandade parlamentsgrupp som består av 7 ledamöter från Nationalförsamlingen och 7 senatorer; Commission Mixte Paritaire.

Nu väntas ytterligare en (sista) omröstning om den slutgiltiga versionen, den 21 september i Senaten och den 22 september i Nationalförsamlingen.