lördag 5 september 2009

Travolta ser dig

Den lilla biografen Ciné Lumière i staden Vierzon har råkat i klammeri med Hollywood. Detta efter att ett flertal stora hollywoodproduktioner piratkopierats från salongen av en lokal, nu ökänd pirat: "THX fuck".

Biografen har sedan 2006 fått uppbära förebråelser från stora produktionsbolag. Columbia ringde t ex upp dagen efter premiärvisningen av Spiderman III för att berätta att filmen blivit kopierad av någon i Ciné Lumières publik.

"Om jag får tag på honom så kommer jag inte att tveka", berättar biografmaskinisten Jean Chenudet; "Jag tillkallar polis så han hamnar i fängelse".

Biografen har vidtagit motåtgärder: Inför visningen av Pirates of the Caraibbean III (!) tillkallades antipiratorganisationen ALPA "Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle" för att få bukt med problemet. Organisationen placerade som första åtgärd en agent bredvid (den misstänkte) biografmaskinisten - och en annan bakom en pappfigur i naturlig storlek, föreställande John Travolta, som placerades i salongen.

"Nous avons soigneusement découpé les yeux de Travolta pour que l’agent, placé derrière, puisse observer discrètement la salle", "Vi hade omsorgsfullt skurit ut ögonen på Travolta för att agenten, placerad bakom, diskret skulle kunna observera salongen.", berättar maskinisten.

En åtgärd värdig Kommissarie Clouseau, som dock förblev resultatlös, liksom andra åtgärder vidtagna av agenter från Warner.

Jean Chenudet spekulerar: "Je crois qu’à travers son pseudo, il adresse un message au milieu des exploitants de salles. THX est la contraction de thanks. Il nous dit: merci les enculés qui vendez cher les places de ciné. À mon tour de vous enfiler"
"Jag tror att han genom sin pseudonym vill sända ett meddelande till biografägarna. THX är en förkortning av 'thanks'. Han säger till oss: tack era
[grov förolämpning ur den latinska kulturkretsen] för att ni säljer era platser så dyrt. Nu är det min tur att blåsa er."

Biografens besökare är nu underkastade en strikt säkerhetskontroll och bevakas med infraröda kikare.

Boudjemaa Dahmane, före detta producent och distributör, samt ansvarig för biografen Les Carmes i Orléans, anser att kostnaderna för ett biobesök saknar proportioner då digitaliseringen avsevärt minskar biografägarnas egna kostnader. Han frågar sig: "Vad kommer konsekvensen för biografbesökarna att bli då vi, i Paris, med lätthet passerar gränsen 10 euro och en höjning med ytterligare 2,5 euro aviseras inom kort?
Och han konstaterar att repressiva åtgärder i detta läge endast leder till att piraterna finslipar sin teknik.