onsdag 9 september 2009

Motståndet mot Google Books IV - Sverige

Johan Wennström, SvD, efterlyser idag "Djup och besinning i upphovsrättsdebatten", men presterar inget sådant själv, vilket även Mårten Schultz konstaterar.

Schultz - som säger sig ha svårt för upphovsrättsförespråkarnas "fetischistiska förhållandet till pengar" - skriver även:
"Dessvärre verkar det inte som at Google har haft någon på plats som kunde förklara de fantastiska möjligheter det digitala Alexandriabiblioteket innebär. (Kritiken mot Google bottnar bland annat i ett misstänkliggörande av företagets intentioner – själv ser jag inte större anledning att misstro Googles avsiktsförklaringar än statens.) Ur ett principiellt perspektiv, inte minst ett kulturarvsperspektiv, finns det minst lika starka skäl som talar för skapandet av denna fantastiska litteraturskatt, även om det sker på bekostnad av upphovsrätten.

[Litet lugnande för de som är ängsliga för att Google kommer att kidnappa hela världslitteraturen kan vara att påminna om att staten har möjlighet att expropriera egendom om det ligger i allmänhetens intressen. Så kan ske även med immateriella rättigheter. Att rädda en litteraturhistoria ligger naturligtvis i allmänhetens intresse.]"

För Förläggarföreningens direktör Kristina Ahlinder är det dock endast fråga om "världens största upphovsrättsintrång" (SvD 8/9). En inställning Falkvinge nyligen bemötte i en radiodebatt i P1 Morgon, och som gav upphov till solklara ställningstaganden.

Författarförbundets Mats Söderlund konstaterar torrt att Google åtminstone ger bättre avtal än Bonniers och avslutar med ett skarpt omdöme om bokförlagets metoder: "På det här sättet drar Bonniers med sig hela bokbranschen i samma träsk som nästan tagit kål på musikbranschen." (DN 15/05-09)