onsdag 23 september 2009

Hadopidebattens slutord

Nationalförsamlingen 22/9-09

(...)

Fru talman. Ordet går till Monsieur Jean-Pierre Brard [Parti Communiste Francais], för gruppen vänsterdemokrater och -republikaner. (livliga utrop från UMPs bänkar.)

M. Jean-Pierre Brard. Fru talman. Jag börjar med att uttrycka mitt medlidande med herrarna Frédéric Mitterrand och Henri de Raincourt som, inför sin första strid skickats fram till fronten - som förr de unga rekryter som tvingades tjäna en sak de inte förstod, eller åtminstone för att försvara en sak som inte var den man egentligen skickade dit dem dit för. (Jubel.)

Patrick Bloche talade om en försenande lag; jag skulle till och med säga, om vi talar om framsteg, att det handlar de försenades lag, stödd av de som envist försvarar privilegier - ni era legoknektar, era köpta soldater som tjänar förlorade och föråldrade Saker! (Sorl.)

M. Philippe Gosselin. Talar ni om kommunister?

M. Jean-Pierre Brard. Ni befinner er i samma situation som de kopistmunkar som motsatte sig Gutenberg. Så kommer ert ställningstagande att tolkas av historien. (Applåder)

M. Yves Censi. Så talar en expert!

M. Jean-Pierre Brard. Ni är de som bär stearinljus och oljelampor i ljusdiodernas tidsålder. (' Bravo !' och ironiska applåder från UMPs bänkar.) Ni måste vara väl medvetna detta och ni bör göra er själva tjänsten att se er i spegeln, så att ni kan se i vilken grad ni skrämmer slag på vårt lands ungdom. (som ovan.) Ni lyssnar bara på de mäktiga, på de stora skivbolagen. Och Monsieur Gosselin, som med darrande stämma talar om CD- och DVD-industrin. (Protester.)

M. Philippe Gosselin. Förstörda arbetstillfällen, gör det er ingenting?

M. Jean-Pierre Brard. Varför, herr kulturminister, har ni inte föreslagit en lag som reglerar frågan om ersättning till artister, och inte bara de som redan har ett välfyllt bankkonto, förslagsvis i Schweiz, utan okända artister som ännu inte är berömda trots oomtvistad talang? Dessa prisger ni åt marknadens villkor. (Högljutt sorl.)

Mme la présidente. Monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Jag skall avsluta, Fru talman ('Ah !' från UMPs bänkar), om ni ville tysta de som är oense med mig, så skulle jag vara er evigt tacksam.

Mme la présidente. Det är det jag har gjort !

M. Jean-Pierre Brard. I Storbritannien debatterar man samma fråga och där växer protesterna! ('Ah !' och utrop från UMP.)

Vi kommer att be kultiverade människor, de unga, att konstruera - utan er eftersom ni inte förstår någonting av det här (livliga och ironiska utrop) - skapandets framtid, tack vare den nya teknologi som öppnar nya utrymmen för friheten.

Mme la présidente. Var vänlig avsluta, Monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Utan upprördhet, därför att vi öppnar portarna till framtiden, så kommer vi rösta emot denna text. (Livliga applåder.)

M. Patrice Martin-Lalande. Bravo !

Mme la présidente. Ordet går till Monsieur Yvan Lachaud.

M. Yvan Lachaud. Allt har redan sagts och vi har redan förlorat en massa tid. Eftersom vi vill skydda författarna, kompositörerna men också kopistmunkarna...

M. Jean-Pierre Brard. Ni vill skydda något föråldrat !

M. Yvan Lachaud. …och för att vi vill försäkra oss om att det franska kulturella undantaget överlever, för att det är viktigt att påminna om att illegal nedladdning verkligen är illegal, så röstar en majoritet av gruppen Nya Centern för denna lag, som inte är försenande utan tillhör framtiden - de unga behöver den. (Applåder)

(Omröstning)

Fru Talman. Här är resultatet av omröstningen:

(...)

För ett antagande av lagen 258
Mot 131

(Lagförslaget antas i sin helhet.)