måndag 28 september 2009

"Den franska vägen är den enda lösningen"

Frankrikes ambassad har kartlagt den svenska riksdagsledamoten Camilla Lindbergs politiska åsikter, kommit fram till att de är felaktiga och sökt upp henne för att rätta till dem. SvD, DN

Frankrike skyr inga medel för att påverka arbetet kring Telekompaketet och - i förlängningen - internetlagstiftningen i hela Europa.

– Jag har normalt ingen som helst kontakt med den franska ambassaden och i förra veckan blev jag uppringd av dem och det var mycket brådskande, säger Lindberg.

– De kom till riksdagen och de började prata om min syn på internet och telekompaketet och varför jag hade en så naiv syn så att man inte skulle kunna stänga av sidor. Jag sade att vi har olika syn, ni representerar Frankrike och ni tycker att det är ok att stänga av sidor och det gör vi inte i Sverige. Men du måste förstå att den franska vägen att stänga av är den enda lösningen, sade de.

Lindbergs bedömning är att de försökte påverka henne som enskild riksdagsledamot och opinionsbildare, något som är mycket ovanligt och enligt Professor Christer Jönsson vid Lunds universitet "inte förenligt med god diplomatisk sed".

Det är synnerligen intressant att observera hur oerhört viktigt det uppenbarligen är för den franska politiska klassen att ta kontroll över Internet.