tisdag 15 september 2009

Så funkar det

Viktiga punkter i Hadopi-lagen - sammanställda av Le Nouvel Observateur:

Hadopi 1: det som återstod efter le Conseil constitutionnel's beslut av den 10 juni - då en stor del av ursprungsversionen förkastades:

- Inrättandet av en administration: "Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet" (Hadopi), "Högsta myndigheten för spridandet av verk och skyddandet av rättigheter på Internet".
- Myndigheten Hadopi skickar varningsmail till den internaut som befunnits nedladda illegalt.
- Om denne upprepar brottet inom 6 mån skickas ett nytt mail, eventuellt även ett rekommenderat brev.
- Lagens syftar till att uppmuntra utvecklingen av "lagliga alternativ": fördröjningen mellan visningen av en film på bio och dess utgivning på DVD minskar från 6 mån till 4.

Hadopi 2 - som inkluderar de ändringar med vilka man hoppas kringgå le Conseil constitutionnel' s beslut i juni. De Vise beslutade då att endast en domare, och inte en administrativ myndighet, kan utdöma sanktioner som "kränker yttrande- och kommunikationsfriheten" genom avstängning från Internet:

- Hadopi 2 tillerkänner en domare befogenheten att avstänga någon från Nätet i maximalt ett år.
- Detta kan ske genom den förenklade juridiska proceduren "ordonnance pénale", som inte föregås av någon förhandling.
- Den dömde abonnenten har inte rätt att teckna något nytt abonnemang, vid hot om ytterligare ett straff (upp till 30.000 euro i böter och 2 år i fängelse för kränkning av "rättssystemets auktoritet").
- Domaren kan åberopas antingen av rättighetsinnehavare eller av myndigheten Hadopi.
- Lagtexten skapar möjlighet att bestraffa "underlåtenhet" - att innehavaren av ett abonnemang inte skyddat sin uppkoppling - om en illegal nedladdning kan konstateras ha skett från dennes dator.

Fortfarande tycks det dock oklart hur man skall "bevisa sin oskuld" (spyware?) - eller hur någon skall kunna bevisa något överhuvudtaget

Briljanta Monica Horten belyser ytterligare den franska situationen.