torsdag 3 september 2009

Hadopi 3 - partsinlaga beställd av regeringen

Kulturminister Frédéric Mitterrand, som utlovat åtgärder för att utveckla "lagliga" alternativ till den "illgala" fildelningen av musik och film - så snart Hadopi 2 röstats igenom - anförtror nu utredningen av möjliga nya ekonomiska modeller till en intressant grupp av förbluffande partiska utredare.

På samma sätt förfor Sarkozy, då han lät Denis Oliviennes utarbeta grunderna för hadopi-lagens första version, då denne samtidigt var vd för Frankrikes största affärskedja på området multimedia.

Den nya konstellationen består följaktligen av Carla Bruni-Sarkozys producent Patrick Zelnick, vd för skivbolaget Naïve, den tidigare kulturministern Jacques Toubon, och vdn för Sotherby's France; Guillaume Cerutti.

Jacques Toubon har som ledamot av Europaparlamentet ägnat sig åt att försvara "three-strikes"-politik och straffet "avstängning från Internet" - och alltså med kraft bekämpat den sk 138an, paragrafen som motsätter sig detta - vilket lett till att Telekompaketet blockerats p g a Frankrikes inrikespolitiska intressen.

Det står följaktligen helt klart att det varken är artisters eller internauters intressen som skall tillgodoses. Politiken har dock den fördelen att vara både konsekvent och tydlig.