tisdag 22 september 2009

Operation Revelation!

Nu ikväll:

We Rebuild
inleder Operation Revelation - en kampanj för information och medvetandegörande.

De 27 EU-ledamöter som den 28 september inleder tredjebehandlingen av Telekompaketet behöver informeras om den långtgående betydelsen av sitt uppdrag. De behöver även känna stöd och uppmuntran från en allmänhet som anser att dessa frågor är fundamentala, men som saknar de resurser som mäktiga politiska grupper och industriföretag förfogar över.
Och dessa intressen vill i mångt och mycket dra åt ett håll motsatt det som skulle gagna allmänheten.

Det är därför viktigt att ledamöterna i förlikningsgruppen uppmärksammas på en stark och växande opinion bland medborgarna i de länder som kommer att beröras av överenskommelsen - medborgare som vill skydda nätneutraliteten och internetanvändarens rättssäkerhet.

La Quadrature du Net formulerar kravet på att bevara nätneutraliteten i Telekompaketet pdf. eng.

DOOM4
Evighetsåtta
Intensifier
Scaber Nestor
Marcin de Kaminski
Kaosteori
LePlaid