torsdag 24 september 2009

Surrealism

Den djupt surrealistiska hadopi-lagen, version två, kommer imorgon att läggas fram för den franska Författningsdomstolen, på initiativ av socialisterna i Nationalförsamligen.

Version ett av lagen förkastades av samma instans den 10 juni eftersom den enligt de elva Vise (inklusive två ex-presidenter) ansågs strida mot konstitutionen. Censuren av lagen var hård och uppseendeväckande, men det finns inga garantier för att detta upprepas.

Inte för att det skulle saknas skäl. Hadopi 2 är full av bisarra inslag. Highlights:

"Särskild oaktsamhet"
- Negligence caracterisée - kommer att leda till böter (1500 euro) och/eller en månads avstängning från Internet. "Särskild oaktsamhet" innebär att man inte, trots tidigare varning, installerat en säkerhetsmjukvara (dvs ett spionprogram). Detta gör det i praktiken till ett brott att bli bestulen på sitt IP-nummer eller att någon annan använder ens uppkoppling för otillåten nedladdning. Att utsätta sig för möjligheten att bli anklagad innebär oaktsamhet och definieras som ett underlåtenhetsbrott.

Ett års avstängning väntar den som gör sig skyldig till piratkopiering på Nätet - utan vidare specifikation av vad som utgör detta brott, eller hur det skall bevisas.

Straffrätt (brott mot upphovsrätten) och civilrätt (skadeståndsmål till följd av detta brott) slås ihop under den fem minuter långa proceduren ordonnance pénale, under vilken en domare skall ta ställning till en färdig dossier sammanställd av myndigheten HADOPI. Domaren skall trots detta ta särskild hänsyn till den anklagades arbete, personlighet och livsituation (för att bedöma dennes behov av nätet).

Men Dominique Rousseau, professor i konstitutionell straffrätt vid universitetet i Montpellier, menar att andra hänsyn kan visa sig vara avgörande:
"Le gouvernement, qui connaît ces inconstitutionnalités, peut cependant décider de ne rien changer en faisant le pari que le Conseil n’osera pas censurer une seconde fois la loi Hadopi. Évidemment, le Conseil, qui connaît cette contrainte, peut y céder. Ou pas…"

"Regeringen, som känner till dessa anti-konstitutionella inslag, kan dock besluta sig för att inte ändra någonting och chansa på att Författningsdomstolen inte kommer att våga censurera Hadopi-lagen en gång till. Självfallet kan domstolen känna sig tvingad och ge vika. Eller också inte..."

"J'irai jusqu'au bout", "jag skall gå hela vägen", sade Sarkozy då han tog upp lagen under sitt tal i Versailles den 22 juni. Och som om inte det vore nog, så har idag en engelsktalande och en fransktalande asiat tillsammans stulit en tavla av surrealisten Réné Magritte från ett museum i Bryssel.

Mitt på ljusan dag