måndag 28 september 2009

Krambjörnarnas land I

Jean-François Copé (Wikipedia, eng.), ordförande för UMPs partigrupp i Nationalförsamlingen, tillhör den värsta typen av sarkozytrogna och internetfientliga politiker.
Förmodligen börjar han dock inse att enfaldiga angrepp på "Internet" inte går hem hos stora delar av befolkningen. För att försäkra dessa om att han visst insett Internets fördelar, publicerar Copé en krönika i nättidningen Slate.fr, under rubriken Friheten och Internet.

Copé
försäkrar att han inför Internet, och den nya världsordning företeelsen möjliggör, först och främst känner entusiasm - tvärt emot den nidbild som sprids bland internauts.
Internet, betonar han, innebär en fantastisk möjlighet för demokratin och all reflektion rörande landets framtid måste ta den digitala verkligheten i beaktande.

Men man får inte vara "naiv", fastslår Copé - en uppfattning franska diplomater eftertryckligt framfört till Camilla Lindberg (fp) - "Internet är inte 'Krambjörnarnas land'" och "frånvaro av regler är inte frihet utan anarki".

Det behövs således fasta regler, enligt Copé, och det är politikernas uppgift att ta sig an dem - alltmedan de lyssnar på åsikter från "medborgare, aktörer på Nätet, forskare inom det digitala området och experter".

Det sistnämnda motsvarar givetvis på intet vis någon verklighet. Tvärtom.