onsdag 9 september 2009

Motståndet mot Google Books II

Google Books påbörjade sitt arbete - värdigt Herkules, enligt europakommissionär Viviane Reding - med att digitalisera världens böcker för fem år sedan. 10 miljoner verk finns redan tillgängliga, åtkomliga på 40 språk, i 124 länder. Google har betydande resurser, men vill också ha ensamrätt på sökfunktionen vilket vållar debatt.

Åtagandet har inte förlöpt smärtfritt: hundratals bibliotek, däribland Oxford och New York Public Library, samt 25 000 förläggare har ställt verk i public domain till deras förfogande - andra har stämt Google inför den amerikanska staten.

På grund av lappverket av upphovsrättslagar och -överenskommelser i Europa har texter som fortfarande skyddas här kunnat tillgängligöras uteslutande för en amerikansk publik - däribland texter skrivna före 1923, enligt Europakommissionens rapport rörande det europeiska initiativet Europeana, pdf. (sid 6).

Europeana är ett mycket ambitiöst initiativ, som dock kämpar med brist på resurser, och framför allt med "1900-talets svarta hål" - som är en följd av upphovsrättslagstiftningen - samt med nationella bestämmelser som får till följd att olika kulturinstitutioner ställer olika villkor, exempelvis för ekonomisk kompensation. Det finns även en skevhet i det material som olika länder ställer till Europeanas förfogande - vilket illustreras av det faktum att Goethe's verk finns tillgängliga på franska, polska och ungerska, men inte på originalspråket (sid 5).

Enligt Camille Pascal så förblir Europeana "slutet" i och med att det är avskuret från Googles enorma nätverk "även om det skulle lyckas övervinna sina tekniska och finansiella svårigheter."
På samma sätt dömer hon ut det franska nationalbibliotekets initiativ Gallica, som hon finner bra på alla sätt, "utom i de fall man vill konsultera det!".