tisdag 8 september 2009

The Internets is One

Orange, en filial till France Telecom kör nu en reklamkampanj i franska medier, som syftar till att plantera uppfattningen hos franska konsumenter att det finns flera versioner av "Internet".

Slogan: Det finns Internet (en slät kopp kaffe)....och Internet (en kopp kaffe med fatet garnerat av kakor). Banalt, visserligen, men samtidigt ett försök att sprida uppfattningen att "Internet" är ett knippe tjänster tillhandahållna av en specifik operatör - samt dessutom ett oblygt försök att fylla ordet Internet med nytt innehåll.

Enligt operatören: "Un même mot peut recouvrir plusieurs réalités, et ainsi évoquer tant une situation ordinaire que des moments riches en émotion et en intensité. Cette démonstration amène à reconsidérer ce qui est mis derrière le mot 'Internet' et à comprendre qu’il y a 'Internet' et 'Internet par Orange'".

"Samma ord kan täcka olika verkligheter, och på så sätt väcka tanken dels på en helt vanlig situation och dels på ett ögonblick fullt av känslor och intensitet. Denna demonstation leder till att man betänker vad som finns i ordet 'Internet' och förstår, att det finns 'Internet' och 'Orange's Internet'." (sic!)

Det Orange kallar Internet är dock ett erbjudande om tillgång till tjänster Orange tillhandahåller sina kunder exklusivt - och en medveten gliding bort från det alltmer centrala begreppet nätneutralitet.

Internet är Internet. And There Can Be Only One. Hör ni det!

La Quadrature du Net besvarar frågor om Internets öppna struktur på uppmaning av werebuild.eu