fredag 18 september 2009

Öppet brev till Europaparlamentet

La Quadrature du Net har skrivit ett brev till Europaparlamentet där de ber dem bevara den fullständigt essentiella nätneutraliteten.

Brevet har redan undertecknats av en imponerande mängd organisationer från runt om i Europa, med det gemensamt att de arbetar för konsumenträttigheter, medborgerliga rättigheter och yttrandefrihet.


We must protect Net Neutrality in Europe! - Open letter to the European Parliament