söndag 20 september 2009

God fransk vilja

Den 25 juni intervjuade Libération statssekreteraren med ansvar för Frankrikes digitala ekonomi, Nathalie Kosciusko-Morizet, i samband med ett seminarium på temat Fri- och rättigheter i det digitala samhället. Hon uttryckte då tydligt och otvetydigt sin vilja att på europeisk nivå arbeta för en bevarad nätneutralitet.

Hon anser vidare att vissa internetleverantörer kommer att vara frestade att arbeta i motsatt riktning, men att det då är statens ansvar att garantera denna neutralitet. Alternativet är ett begränsat Nät, något som vissa operatörer öppet arbetar för att uppnå, "exempelvis Verizon i USA".

"Vill vi ha det så?", frågar sig
Kosciusko-Morizet. "Jag vill det inte, personligen. Det är inte min ståndpunkt, och detta är en av ämnen inom vilket man förr eller senare måste avancera." Statssekreteraren vill se en överstatlig reglering inom EU i frågor som rör Internet, ett område, konstaterar hon, där där EU är alltför svagt.

Hon fortsätter: "
Parmi les discussions que j’ai avec mon homologue suédois — car on entre en présidence suédoise de l’UE —, on veut que la gouvernance d’Internet devienne un sujet européen."
"I de diskussioner jag har med min svenska motsvarighet - för vi får snart ett svenskt ordförandeskap - vill man att regleringen av Internet blir en europeisk fråga."

TACD - Trans Atlantic Consumer Dialogue, en paraplyorganisation som samlar ett sextiotal konsumentorganisationer på bägge sidor Atlanten - formulerade år 2008 en läsvärd resolution (pdf.) angående nätneutraliteten. De arbetar även med frågor om upphovsrätt och patent ur konsumentens perspektiv.