tisdag 1 september 2009

Frankrike på väg att avskaffa självständiga domare

Idag lade kommitté Léger, ledd av den sarkozytrogne juristen Philippe Léger, fram en utredning som förordar avskaffandet av Frankrikes självständiga domarämbete Juge d' instruction - i enlighet med Sarkozys önskan att reformera det franska rättssystemet.

Genom denna reform, fastslår Le Monde, forcerar Sarkozy fram den mest omvälvande förändringen på över femtio år.

Domarämbetet juge d'instruction - som kan översättas med investigating magistrate - innehar en särställning inom Frankrikes rättsväsende. Ämbetet förenar en domar- och utredarfunktion och är fritt från det vanliga rättsväsendets hierarki, åklagarämbetet och framför allt: från den politiska makten. En sådan domare/utredare ägnar sig främst åt komplicerade utredningar och "affärer".

Den framstående, före detta juge d´instruction Eva Joly sitter idag i Gröna Gruppen i Europaparlamentet tillsammans med Piratpartiets Christian Engström.

Under sin karriär som självständig domare handlade hon den då största politiska bedrägeriskandalen som någonsin uppdagats; affären med oljebolaget Elf - med risk för eget liv och till priset av mäktiga politiska fiender. (SvD 21/12-07) Ur Ruth Lötmarkers artikel:
"Hon nödgades inse att hennes sätt att behandla dem som var misstänkta för ekonomisk brottslighet som vanliga kriminella och att inte låta sig imponeras av deras sociala ställning givit henne mäktiga fiender (...) Upptäckten att stora, statliga bolag ostraffat tillämpat olagliga affärsmetoder, vilka berikat enskilda personer i bolagens ledning, hade också definitivt krossat hennes ursprungligen naiva tilltro till samhällets institutioner."

Nu befarar många att avskaffandet av juge d' instruction kommer att innebära att samhällets elit och deras "affärer" aldrig kommer att dras inför rätta eftersom det franska juridiska systemet, utan de självständiga domarna, blir helt underställt justitieministeriet.
Renaud Van Ruymbeke, den idag mest kände av de undersökande domarna, är övertygad om att så kommer att bli fallet:
"Quelle sera la marge de manœuvre des procureurs soumis à l’autorité du garde des Sceaux lorsqu’ils auront à traiter des affaires financières politiquement sensibles ou qui mettraient en cause des proches du pouvoir ? (...) On assiste à une reprise en main par le pouvoir politique de l’action pénale. Ces dernières années, les gardes des Sceaux successifs ont réaffirmé leur autorité sur les procureurs de la République, ce qui me paraît correspondre à une régression des libertés publiques."

Vilket kommer manövreringsutrymmet egentligen bli för åklagare underställda justitieministeriets auktoritet, då de skall behandla finansiellt eller politiskt känsliga affärer som involverar personer nära makten? (...) Vi bevittnar hur den politiska makten tar kontroll över straffrätten. De senaste åren har justitieministeriet successivt förstärkt sin makt över republikens åklagare, vilket för mig sammanfaller med en tillbakagång för medborgerliga rättigheter."