måndag 31 augusti 2009

Franska socialister har fattat

De franska socialisterna må vara sönderslitna av inre stridigheter och försvagade av oenighet, men mot hadopi-lagen står de enade.

Därmed bryter Parti Socialiste med den konsensus som i snart 50 år mer eller mindre enat den franska högern och vänstern på kulturpolitikens område. De väljer sida - och de väljer medborgarrätt på internet framför en ohållbar, djupt orättfärdig upphovsrättslagstiftning och repression.

Parti Socialiste, som nu håller stämma i La Rochelle, slår fast att internetpolitiken är en ny politisk skiljelinje och att "internet har blivit en politisk fråga", av samma dignitet som arbete och miljö.

I Sveriges enas dock även fortsättningsvis (S) och (M) av en gemensam, korporativistisk konsensuspolitik.