torsdag 6 augusti 2009

Lobbyisten och helvetet

SACEM "Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique" "Organisationen för författare, kompositörer och musikförläggare", bildad 1851, är kanske den organisation som starkast driver på det franska politiska projektet att ta kontroll över Internet.

SACEM är en mycket stark lobbygrupp som, liksom andra lobbygrupper i branschen, med kraft för fram vilseledande argument baserade på känslor och, i värsta fall, manipulerade siffror.

De stod t ex bakom den lista på "10 000 artister" som stödde hadopi-lagen i sin första version, och som dåvarande kulturminister Christine Albanel ideligen hänvisade till för att legitimera regeringens försök till antikonstitutionell lagstiftning.
Denna lista plockades sedemera sönder av La Quadrature du Net, som kunde visa att en stor det av signaturerna var helt irrelevanta - eftersom de tillhörde lobbyister, tjänstemän och skivbolagsanställda.

"Det är en stor besvikelse", erkänner Bernard Miyet, vd för SACEM - på tal om att omröstningen om Hadopi 2 skjutits upp till mitten av september - "detta kommer innebära flera månaders försening och innebära en drastisk minskning av upphovsrättsinnehavarnas inkomster."

SACEM
publicerade, efter beskedet, ett upprört pressmeddelande (eng.).

Denna lag är framför allt "pedagogisk", anser Miyet, även om han också inser att den inte löser kulturindustrins problem. Däremot finner han är följetongen hadopi "outhärdlig" och konstaterar att "var dag som går är en snabb nedstigning till helvetet."

SACEM skriver i sitt pressmeddelande:

"At the end of this process, it will be important, in all events, to assess the scope of the text and engage an essential debate on the funding of music and remuneration for rights holders, authors, composers and publishers having fully suffered the consequences of this crisis without having benefited in the least from any measures of support, whether on a national or a European level.
"

Problemet är bara att allt fler anser att dessa krav inte är legitima i den mån de gäller fabrikanter av plastunderlägg för immateriella produkter. Den nya vektorn Internet låter produkten förbli immateriell. Det framstår då som uppenbart att försäljningen av det fysiska underlaget utgör ett passerat stadium.

Nyligen bildades "A.I.M.S.A - no Sacem inside" (Association de l'Independence Musicale Solidaire Autonome) i det uttalade syftet att "använda kostnadsfriheten för att krossa skivindustrins distrubutionsmonopol och skapa oberoende, alternativa distributionsvägar."

A.I.M.S.A tar sig an artister som arbetar under Creative Commons, eller franska Licence Art Libre. Målet är att sprida musiken utan skivbolagens inblandning och att låta företag och etablissemang på en allt längre lista spela musiken gratis, utan att betala ersättning till SACEM.

Kreatörer, Förenen eder