söndag 30 augusti 2009

Det individualistiska kollektivet I

När Bill Gates i en intervju sade: "There are some new modern-day sort of communists who want to get rid of the incentive for musicians and moviemakers and software makers under various guises.", då använde han det mest förolämpande uttryck en amerikansk kapitalist kan dra till med, konstaterar Kevin Kelly i en artikel publicerad i Wired.

Kevin Kelly, som har sin bakgrund i kretsen kring Whole Earth Catalogue, ser istället en ny kollektivism - en ny definition av socialism - komma till uttryck på Nätet: En egentligen förbluffande kultur av osjälviskt samarbete, utan hirearkier eller ledare - och utan de "incentives", den drivkraft Gates anser oundgänglig.

"Digital socialism är socialism utan stat", säger Kelly eftersom "den nya socialismen tar form på ett Internet utan gränser, genom en starkt integrerad global ekonomi. Den är gjord för att förstärka individens autonomi och kväsa all centralisering. Den är en extrem variant av decentralisering."

Wiki-fenomenet är ett exempel, Open Source ett annat. Exemplen från Nätet är många, på människor som samlas i digitala världar för att lösa ett problem, utan personlig kompensation för en ofta betydande arbetsinsats.
Kelly är medveten om problemet med 1800-talstermen men slår fast: "Då människomassor som äger sina produktionsmedel arbetar mot ett gemensamt mål och delar produkten med varandra, när de erbjuder sitt arbete utan lön och njuter frukterna utan kostnad, är det inte omotiverat att kalla detta socialism."

Drivkraften är samarbetet, delandet och det egna lärandet - och den intellektuella nyfikenhet som, i huvudsak, driver den akademiska världen.

Den antikapitalistiske filosofen och samhällsdebattören Noam Chomsky säger i en intervju i Le Monde Diplomatique's engelska utgåva:

"A decent, ethical society would pay only marginal attention to profits. Take my university department
[at the Massachusetts Institute of Technology]: a few scientists work very hard to earn lots of money, but they are considered a little odd and slightly deranged, almost pathological cases. Most of the academic community is more concerned about trying to break new ground, out of intellectual interest and for the general good."