torsdag 27 augusti 2009

Fransk kulturelitism och amerikanska högafflar

"Restons calmes. Dominons la colère devant un acte insensé. Surmontons le chagrin de voir la politique culturelle de la France ridiculisée. Dépassons la surprise de découvrir le dirigeant d'une entreprise nationale qui a fait carrière dans les eaux d'un parti prétendument néogaulliste songer à rompre si violemment avec l'héritage du Général."

"Låt oss förbli lugna. Låt oss övervinna vreden inför en dåraktig handling. Låt oss övervinna sorgen över att se Frankrikes kulturpolitik förlöjligad. Låt oss se bortom den förbluffande upptäckten att en ledare för en statlig organisation, som gjort karriär inom ett påstått ny-gaullistiskt parti, ens funderar på att så våldsamt bryta med Generalens [Charles de Gaulle]arv. "

Detta är inledningen till gårdagens debattartikel i Le Figaro - med anledning av att Biblioteque National de France förhandlar med Google om att digitalisera sin boksamling med företagets hjälp.

För artikelförfattaren, Jean-Noël Jeanneney, tidigare högsta ansvarige för det franska nationalbiblioteket, är detta att låta den äldsta av franska kulturinstitutioner utstå "fourches caudines" - en av de största förödmjukelser det Romerska imperiet någonsin tvingats utstå.

Uttrycket härrör från följande händelse: År 321 f. Kr., under kriget mot samniterna, lyckades dessa avskära en 40 000 man stark romersk arme i ett trångt bergspass. Den romerska armen tvingades kapitulera och erkänna sig besegrade, vilket symboliserades av att varje man fick passera under ett "ok" - en skog av högafflar, framåtböjd och med händerna bundna på ryggen; en ofattbar skam för Rom. (The Battle of the Caudine Forks, Wikipedia)

Således; en stor skam för Frankrike om den amerikanska sökjätten fick digitalisera de franska kulturskatterna.

Anledningen till Jeanneney's upprördhet är en stort uppslagen artikel i finanstidningen La Tribune (18/8-09), där den nuvarande ledningen för Biblioteque National de France låtit meddela att deras förhandligar med Google var långt framskridna.

För Jeanneney är frågan politisk, kulturell och moralisk. Det har för denne franske tjänsteman ett egenvärde att motstå "amerikanisering" oavsett den möjliga amerikanska irritation detta kan skapa, genom att använda sig av alternativ utvecklade på "vår kontinent". Frankrike har därvidlag, konstaterar han, varit ett föredöme för Europa. Dessutom, poängterar han, är Google på grund av sin bristande respekt för upphovsrätten nu föremål för den amerikanska rättvisans utredning - de saknar därför moral.

Förutom upphovsrättskramande, allmän googlefientlighet och nationell chauvinism så har den arge franske kulturförsvararen en uppfriskande syn på behovet att begränsa det amerikanska inflytandet på den europeiska kontinenten. Så olikt Sverige.

Dessvärre har både Sverige och Frankrike en ledning som prioriterar amerikanska särintressen framför allmänintresset - och framför sina egna medborgare