tisdag 25 augusti 2009

Prinsessan de Clèves - igen

Den uppmärksammade författaren Marie Darrieussecq skriver om sin läsning av romanen Prinsessan de Clèves i Bibliobs, Le Nouvel Observateur's litterära magasin, med anledning av att hon själv snart kommer att ge ut en moderniserad version av den franska klassikern.

Prinsessan de Clèves, skriven av Madame de la Fayette år 1678 befann sig nyligen i stormens öga sedan president Sarkozy offentligt utalat sin avsky för detta emblematiska verk i den franska litteraturhistorien - och därmed, enligt många, exponerat sitt bildningsförakt. Han gav uttryck, ansåg man, för synen på kulturen som något kortsiktigt och underkastat krav på lönsamhet.
I Frankrike innebär detta fortfarande en skandal
.

Darrieussecq beordrades läsa den i skolan, vid 13 års ålder, som andra franska skolbarn.
De första sidorna fann hon oläsbara, med "tio egennamn per rad, 25 äktenskap och 50 politiska allianser" - tills hon hoppade fram till formuleringen
"Il parut alors une beauté à la cour." "Då uppenbarade sig en skönhet vid hovet." - en mening som etsade sig fast i hennes minne.

De första sidorna var nödvändiga, konstaterar hon nu, eftersom de placerar den lilla princessan i hennes klaustrofobiska sammanhang; ett hov där alla var övervakade: "en slags föregångare till Big Brother".
Som 13-åring läste hon verket som en kärleksroman, men som vuxen ser hon även en kriminalroman, en stor politisk roman, en historia om krig och strategi:
"Le propre des grands livres est de nous accompagner à chaque âge de notre vie. A 15 ans, à 25 ans, à 45 ans et 85 ans, on ne lit pas la même «Princesse de Clèves». C'est un roman à suspense, parce que la lecture qu'on en fera est imprévisible. «Je ne me souvenais pas de cela», «je n avais pas compris cela»... Ce livre de 200 pages en a des milliers.
"Det är kännetecknande för stora verk att följa oss vid varje ålder i vårt liv. Vid 15 år, 25 år, 45 år eller 85 år läser man inte samma 'Prinsessan de Clèves' Det är en spänningsroman eftersom läsningen varje gång är oförutsägbar. 'Jag mindes inte det här', 'det här hade jag inte förstått'...denna bok på 200 sidor har i själva verket tusentals."

Prinsessan själv, berättar Darrieussecq, är heroiskt asocial och förbli trogen endast sig själv. Men hon är egoistisk och rebellisk i huvudsak genom att inte handla. Och eftersom hon lovat sin mor att "inte falla som andra kvinnor" ligger hon heller inte med mannen som älskar henne.

Men, avslutar författaren, på tal om sin egen roman: "ma princesse, elle couchera. Je ne vous dis que ça" "min prinsessa, hon kommer att ligga. Mer säger jag inte."

Marie Darrieussecq hyllades i Sverige för sin roman "Truismes", på svenska "Suggestioner" - om en kvinna som förvandlas till gris. Om författaren, på svenska.