tisdag 4 augusti 2009

4:e augusti - Revolution! II

Berättelsen om det moderna Frankrike börjar den 4 augusti 1789, konstaterar Le Monde i en ledarartikel.

Visserligen var inte kampen för allas lika rättigheter och allas likhet inför lagen vunnen den dagen - det krävdes ytterligare en lång, blodig och turbulent histora för att dessa mer eller mindre skulle stadfästas.

Men, konstaterar Le Monde, mer än två sekel efter jämlikhetens Stora Afton (Le Grand Soir) är det franska samhället, liksom under l'Ancien régime's sista tid, insnört, förstelnat och fragmenterat av en omfattande förekomst av privilegier, eller snarare "fördelar tillerkända vissa kategorier av medborgare vid sidan av den lag som gäller allmänheten".

Exempelvis, fortsätter artikeln, är likheten inför skattesystemet sedan länge upphävt. Det franska samhället är numera fullt av skattelättnader och undantag. Skolsystemet producerar en elit, som är barn till en elit. De bonusar och fallskärmar som förekommer i näringslivet är "chockerande" och exempel på omotiverade och överdrivet stora fördelar som "endast kan upplevas som djupt orättvisa".

Liksom 4 augusti 1789, avslutar Le Monde, så är det de demokratiska principerna som står på spel: Och de måste återerövras.