fredag 21 augusti 2009

Den förunderliga igelkotten

HERISSON - franska för igelkott - är en av dessa fantastiska akronymer som förekommer i den digitala övervakningens historia.

Den första var SAFARI - Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des Individus“: "Automatiskt system för administrativa register och individers uppgifter" - ett ambitiöst projekt som drogs igång på 70-talet och som syftade till att digitalisera och samköra uppgifter ur Frankrikes alla pappersregister, med hjälp av inrikesministeriets nya superdator.

Men 21 mars 1974 publicerade Le Monde en artikel som skapade skandal. Under rubriken Jakten på fransmännen fäste tidningen uppmärksamheten på SAFARI-projektet och den debatt som följde resulterade i ny lagstiftning - bland den första i världen på området personlig integritet i den digitala eran - samt bildandet av myndigheten CNIL som har som uppgift att vaka över efterlevnaden.
Fransmän är dock, trots flera efterföljande skandaler, relativt ointresserade av frihet och integritet på Nätet, enligt EUs attitydundersökningar. De facto: bland de mest ointresserade i Europa. Men Hadopi-debatten har helt uppenbart ändrat på det: Övervaknings- och internetfrågor uppmärksammas, och från övervakarnas håll är den bekymmerslösa attityden borta.

Man bemödar sig t ex med att förklara att HERISSON inte är ett system för övervakning.

HERISSON
står för "Habile Extraction du Renseignement d'Intérêt Stratégique à partir de Sources Ouvertes Numérisées" dvs. "Kvalificerad extraktion av strategiskt intressant information ur öppna digitala källor" och är ett avancerat mjukvaruverktyg, beställt av Försvarsministeriet och DGA (Délégation Générale pour l’Armement), för att samla information till den franska armén ur samtliga digitala källor utan urskiljning - radio- och tv-sändningar, P2P, IRC, tidningar, sökmotorer, sociala medier, RSS, mailinglistor etc.

Mjukvaran kan uppfånga källor som nämner exempelvis Nicolas Sarkozy, men även alla tänkbara derivat, som "den nye franske presidenten", "Monsieur Sarkozy", "presidenten", eller hänsyftande ord som "han"", "denne" och öknamn, som "Sarko".
Den kan kalibreras till att söka på text, bild och ljud och oberoende av programmeringsspråk (HTML, PHP, ASP, javascript, Flash…). Den kan även känna igen förvrängda bilder - alltså följaktligen även karikatyrer av Sarkozy.

Men det är bara fråga om en prototyp som inte skall tas i bruk, försäkrar en talesman för DGA, intervjuad i Écrans.
HERISSON är ett test av en teknik, som framför allt inte har någonting gemensamt med amerikanska Echelon, eftersom den bara använder sig av "öppna källor".
"Det ingår till och med i namnet",
framhåller talesmannen.

Sources Ouvertes Numerisées - Öppna digitala källor. HERISSON.

Ja, då så