måndag 17 augusti 2009

Att våga vägra vansinniga analogier

Nättidningen Slate.fr måste använda sig av Internets vokabulär för att kunna beskriva UMPs talesman Frédéric Lefebvre. Frédéric Lefebvre är ett troll, konstaterar man i rubriken till en artikel som slår fast att internettrollets personlighetsdrag även delas av talesmannen.

Lefebvre - och internettrollen - upptar utrymme. På vilket sätt är mindre viktigt.
Enligt Slate. fr finns här förklaringen till talesmannens många polemiska, brutala eller till synes idiotiska uttalanden. Lefebvres formuleringar blir till nyheten; analysen omintetgörs och debatten förtvinar. Och han följer samma recept, enligt artikeln, som Sarkozy gjorde som inrikesminister under Chirac. Sysselsätt medierna, fyll medierna; syns i nyheterna på kvällen och tidningen på morgonen.

Sarkozy, med sin särpräglade hyperaktivitet, visade stor fallenhet för strategin - och han lyckades framstå som allerstädesnärvarande. Så till den grad att Rassemblement pour la Démocratie à la Télévision, Rörelsen för en demokratisk television bildades redan 2007 i syfte att arbeta för en "sarkozyfri dag" i medierna. Förslag: den 30 november.

Lefebvre har gjort sig känd för sin rabiata retorik till försvar för alla åtgärder som syftar till att kväsa Internet, inklusive hadopi-lagen, och har föreslagit egna, minst lika bisarra metoder.
Ofta använder han sig i sin argumentation av analogier, dvs en procedur som inte syftar till att "dekryptera en verklig situation utan att ersätta den med en annan och få detta ersättande att framstå som en analys." Följaktligen: - Internet är en tidningskiosk och nedladdning är stöld!

Advokaten och bloggaren Maître Eolas har i förargelse över detta oskick startat en Facebook-grupp, med namnet Association Contre les Analogies Foireuses (ACAF), Organisationen mot Vansinniga Analogier. Han skriver:

"...låt oss alla tillsammans vägra 'anafois', vansinniga analogier (les analogies foireuses), som när de försöker förklara ett problem istället gör problemet obegripligt."