fredag 14 augusti 2009

De Arga

La Ligue ODEBI, en av det franska nätets argaste aktörer, har inlett ett informationskrig riktat mot hadopi-lagens förespråkare och anhängare. På organisationens blogg citerar man it-professorn Charles-Xavier Durand från l'université de technologie de Belfort-Montbéliard som skrivit en bok om desinformation, manipulation och det han kallar kriget mot vår intelligens. Han skriver:

"Nous sommes les témoins de l'émergence d'un nouveau type de guerre de nature furtive, une guerre de velours , dont le but est la conquête des intelligences et l'asservissement des esprits, ouvrant ainsi la voie aux nouveaux conquérants du XXIe siècle."
"Vi bevittnar uppkomsten av en ny typ av krig, flyktigt till sin natur; ett sammetskrig, vars mål är erövringen av det intelligenta tänkandet och underkuvandet av sinnena, i syfte att öppna vägen för det 21 århundradets erövrare."

La Ligue ODEBI har bestämt sig för att gå till motangrepp i denna anda: I gårkväll och natt fyllde de forum och facebook-sidor med anti-hadopi-argumentation.
De använder konsekvent ett språk fyllt med krigsmetaforer för att beskriva sig själva och sina aktioner. De ser sig som en digital armé, som attackerar specifika mål: den här gången postades tusentals inlägg på sajter knutna till UMP, Sarkozys regeringsparti, och sajter tillhörande musikindusrin samt vissa artister. De har även skapat mycket uppmärksamhet med sin plan att outa mindre fördelaktig information om de ledamöter i Nationalförsamlingen som röstat för hadopi-lagen.

Aggressiva aktioner som dessa är dock mycket kontroversiella bland franska internauts. Många anser att resultatet är kontraproduktivt och misskrediterande för de organisationer som bemödat sig med att föra en demokratisk dialog och framstå som seriösa samtalspartners - som t ex respekterade La Quadrature du Net som intagit en ställning som företrädare för internauts, hadopi-motståndare och "Nätet" i största allmänhet.

Dessa aktioner riskerar att förstärka intrycket av att Nätet är "ociviliserat" eller, enligt en av Sarkozys favoritmetaforer, "ett laglöst land".