lördag 22 augusti 2009

Franska pirat-affischer

Om den franska piratrörelsen och partibildningen kan man tyvärr endast i bästa fall säga - It' s complicated. Men det finns uppmuntrande tecken på vissa försök till organisation.

Däremot har man producerat vackra affischer för att väcka uppmärksamhet:

hadopi - loppsi: Vissa hade ett val. Det kommer inte ni att få.
Hadopi och Loppsi - de två frihetsmördande (liberticide) lagarna

Yttrandefrihet: Därför att yttrandefriheten är essentiell. Låt oss beskydda den.

Upplysning: Vissa drömmer om att se er frihet utsläckas. Låt oss upplysa dem.

Upptäckt: Allt som är skrämmande är inte nödvändigtvis fientligt. Våga upptäcka det.
Fortfarande finns problem med själva ordet "pirat", och dess tvetydiga innebörd.


Allt under Creative Commons