måndag 10 augusti 2009

Sarkozy badar

Sarkozy är på badsemester i Cap Négre och parlamentet är skingrat för sommaren. Följaktligen står det politiska Frankrike relativt stilla. Alla förbereder sig för la rentrée - återkomsten till höstens vardag.
Nätsajten Marianne2 påpekar med bitter noggrannhet att vi nu gått in i den 118:onde veckan av Sarkozys regeringsperiod, och listar vad som komma skall vid la rentrée politique.

Det nätpolitiska diskussionerna kommer omedelbart ta fart då Hadopi 2 åter behandlas i Nationalförsamlingen den 14 september. Loppsi (loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure), lagen för inrikes säkerhet kommer att aktualiseras, även om den för tillfället försvunnit från dagordningen i hadopi-debattens spår.
Loppsi, som enligt Marianne2, kompletterar "den repressiva arsenalen" med blockering av sajter, geolokalisation av internauts, spionprogramvara och kriminalisering av "övertagande av identitet", utan närmare precision, på Internet.

Nu avslöjar dessutom kretsen kring Sarkozy ambitiösa planer på att öka presidentens närvaro på Nätet.
Sarkozys intresse för Nätet inskränker sig till att se det som ett "territorium att erövra", men hans rådgivare i frågor som rör kommunikation, Franck Louvrier, uttrycker sig mer nyanserat i en intervju i finanstidningen Les Echos: "Vi lägger in en högre växel", meddelar han, och förklarar att han vill se Élyséepalatsets sajt bli en "veritabel plattform för utbyte":

"Nous voulons qu'elysee.fr soit une source d'informations pour l'ensemble des Français, et nous voulons aussi en faire un média leader, qui produise de l'information."
"Vi vill att elysee.fr blir en källa till information för alla fransmän, och vi vill också göra den till en leader inom media, som producerar egen information."


Den sarkozykritiska bloggen Sarkofrance slår fast: Presidenten söker inte dialog - han eftersträvar kontroll.

CSA (Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), som övervakar och reglerar fransk radio och tv, har nyligen, och högst välkommet, tagit beslutet att presidentens närvaro i media skall mätas - och att motsvarande programtid skall ges hans politiska motståndare. I praktiken en begränsning av presidentens "talartid".
"Men på Nätet finns ingen begränsning", konstaterar Sarkofrance.

Presidenten förbereder sig för valet 2012 och det står klart att han insett nödvändigheten av att kunna använda sig av det nya mediet. Enligt Sarkofrance föreligger här ett missförstånd: Sarkozy visar inte något reellt intresse för kommunikation.

Symptomatiskt kommer han inte heller att använda sig av Twitter, där kommunikation och utbyte är obligatoriskt - enligt Louvrier, därför att presidenten "inte har tid".

Detta kan tyckas märkligt, eftersom Sarkozy är uppseendeväckande oskiljaktig från sin mobiltelefon; så till den grad att det lett till diplomatiska förvecklingar.

Under ett halvtimmeslångt möte med den italienske presidenten ringde exempelvis Sarkozys telefon fyra gånger. Varje gång svarade han och inledde en konversation.
"Den österrikiske presidenten bör känna sig hedrad", ironiserar The Independent; "under hans möte med Sarkozy ringde bara telefonen två gånger."