måndag 3 augusti 2009

Att rita ett träd

"Alla kan inte vara visionärer", konstaterar internetteoretikern, forskaren och författaren Serge Soudoplatoff på sin blogg. "Jag anser alltså att en regerings viktigaste roll inte är att skydda folket, utan att hjälpa det växa".

Han beklagar därför den nuvarande politiska ledningens oförmåga att hantera det nya medium som håller på att förändra världen - eller ännu värre: att ens inse att så är fallet.

Soudoplatoff tillhör de som finner liknelsen mellan den digitala revolutionen och boktryckarkonsten djupt otillfredställande. Den digitala revolutionen är något fundamentalt annorlunda. Den är ett djupgående och omvälvande kognitivt skifte.

Även Soudoplatoff anser sig behöva gå betydligt längre tillbaka i mänsklighetens historia för att finna den senaste brytpunkten av jämförbar betydelse: mänsklighetens alfabetisering och införandet av skriftspråket, för mer än 3000 år sedan.

Låt oss tänka oss tillbaka, föreslår Soudoplatoff: Låt oss föreställa oss de visionärer som sade till de andra: "Sluta med att rita ett träd; använd istället en abstraktion som representerar trädet genom en samling abstrakta tecken som formar ett ord."

Det är lätt att föreställa sig ett fullt rimligt motstånd mot den nya idé som alfabetet representerade: Varför övergå till något med en så hög nivå av komplikation när alla kan se vad bilden av trädet föreställer? Alla förstår bilden av trädet, även de som talar andra språk, även barn som inget lärt.

Sokrates tog t ex klar ställning emot, och ansåg det vara en illusion att tro att skriven text kunde förmedla sann kunskap.

Men grekerna, till skillnad från egypierna, genomdrev alfabetiseringen; de förbättrade skriftspråket och lärde ut det - och erövrade därigenom en hittils oslagbar vektor för social omvandling och för expansionen av det mänskliga vetandet.

Däremot krävdes en seger för visionärerna i kampen mellan den döende världsbilden och den uppblomstrande livskraftiga.