fredag 7 augusti 2009

Osynliga Kommittén och The Tarnac9

Julien Coupat, radikal filosofisk f d doktorand i sociologi vid en av Paris elitskolor, lämnar fängelset den 28 maj 2009 efter en sju månader lång häktningsperiod.

Några dagar tidigare har han låtit sig intervjuas i Le Monde (eng.) om sin förmodade tillhörighet till en autonom anarkistisk terroristorganisation som bl a skulle stå bakom samhällsomstörtande sabotage och - det mer fantastiska - "l'organisation des émeutes spontanées", "organisation av spontana upplopp".

Affären Coupat har utvecklats till en politisk skandal som fyllt de franska tidningarna:
Efter ett sabotage mot Frankrikes statliga järnvägar SNCF, ett dåd som en tysk anti-kärnkraftsgrupp för övrigt påtagit sig, riktades misstankarna mot ett kollektiv om nio personer i den lilla byn Tarnac, belägen i Frankrikes centralmassiv.

Gruppen hade ådragit sig säkerhetspolisens uppmärksamhet bland annat för att de - särskilt Coupat - misstänktes för att vara Comité Invisible "Osynliga kommittén", författare till en tunn skrift, utgiven av parisförlaget La Fabrique.

L' insurrection qui vient (pdf.), ung. "Revolten som kommer" konstaterar torrt att vi lever sista tiden av en civilisation tömd på innehåll, som utarmar och förslavar oss.
Boken är en instruktion till och uppmaning om att förkasta den bestående ordningen; skriven med avsky mot denna ordning, men samtidigt med ett kallt och analyserande språk som inte röjer några passioner. Den är filosofiskt skarp, mycket pragmatisk och mycket samhällsomstörtande.

28 november 2008 greps de nio i Tarnac (eng.), anklagade för terroristisk verksamhet i allmänhet och tågsabotaget mot SNCF i synnerhet. De viktigaste stödet för misstankarna: innehav av "L' insurrection qui vient" - samt dessutom en stege och en tågtidtabell.

Le Monde: Är ni författare till "L'insurrection qui vient"?

Julien Coupat: "Detta är det mest fantastiska i hela proceduren: en bok som i sin helhet infogas bland åẗalspunkterna, förhör där man försöker få en att säga att man lever som det beskrivs i "L'insurrection qui vient", att ni uppför er som det förordas i "L'insurrection qui vient", att ni saboterar tåglinjer till åminnelse av bolsjevikernas statskupp i oktober 1917 eftersom detta omnämns i "L'insurrection qui vient"; en förläggare som kallas till förhör av säkerhetspolisens antiterroristgrupp.

Man måste gå långt tillbaka i det kollektiva franska minnet för att se makten bli så rädd för en bok. Man brukar vanligtvis anse att så länge vänsteraktivisterna är upptagna med att skriva så gör de i alla fall inte revolution. Tiderna förändras. Det historiska allvaret kommer tillbaka."


Boken i sin helhet och i engelsk översättning: The Coming Insurrection