måndag 10 augusti 2009

Kvinnor och handväskor

Marknaden för feminina lyxvaror består, trots den ekonomiska krisen, meddelar Le Point.

Handväskor från Louis Vuitton och Hermès - flaggskepp för den franska lyxindustrin - säljs som under en högkonjunktur, medan lyxvaror avsedda för män, som klockor, säljs allt mindre.

Förklaringen anses vara att män oroas mer på ett personligt plan av en lågkonjunktur - eftersom den kan innebära ett hot mot det som främst befäster mannens identitet; hans yrkesroll.

"Les femmes aussi s'inquiètent pour leur emploi, mais pas au point d'avoir l'impression que leur existence toute entière est remise en question et cela explique qu'elles sont toujours d'humeur à acheter, même pendant la crise."
"Kvinnor oroar sig också för sina arbeten, men inte till den grad att de upplever hela sin existens ifrågasatt, och det förklarar att de fortfarande har lust att handla, även under krisen.", förklarar marknadsanalytikern Diana Jaffe.

Tag det inte så personligt