lördag 8 augusti 2009

Internet och havet II

Thierry Gaudin konstaterar att Internet kommer att reducera både nödvändigheten och betydelsen av staden - som befolkades under industrialismens era, och fortfarande rymmer människor som pga sitt arbete och industrialismens arbetsmoral måste befinna sig "alla på samma plats vid samma tidpunkt!". Internet möjliggör istället arbete och konsumtion på distans, vilket leder till en återbefolkning av landsbygden:

"La ville future serait alors faite ni d’hypermarchés, ni d’usines, ni de tours de bureaux, mais de pôles de recherche et de création artistique. Sa vocation serait culturelle."
"Framtidens stad kommer inte att bestå vare sig av stormarknader, fabriker eller kontorstorn utan kommer att vara en knutpunkt för vetenskaplig forskning och skapande. Dess syfte kommer att vara kulturellt."

Dagens städer kommer inte heller att vara hållbara pga den energi de konsumerar. Jordens befolkning kommer att öka och havsnivån stiga. Som en följd, spekulerar Gaudin, är det högst troligt att vi kommer befolka även haven. Faktum är, berättar han, att flytande hus och städer redan projekteras i stillahavsområdet och i Holland.

I ett historiskt perspektiv, fortsätter Gaudin, har människan övergått från att vara jägare/samlare till att bli jordbrukare. Haven är dock fortfarande hemvist för en jägar/samlarkultur. I framtiden ser därför Gaudin, enligt samma logik, en övergång till aquaculture, vattenbruk (agriculture; jordbruk) - och en sann erövring av världshaven.

A liquid world