fredag 28 augusti 2009

Pappersnätet, 1968 II

Nätverket som skapades kring, och via, Whole Earth Catalogue förenade alternativa communities - hippies, akademiker, teknologer - och sammansmälte deras tankevärldar.

För denna rörelse var information en dyrbart grundämne, konstaterar en av dess tidigare medlemmar, Kevin Kelly, medgrundare av tidningen Wired.
"På 60-talet fanns inte Internet eller 500 kabeltvkanaler. WEC var ett genialt exempel på innehåll skapat av användarna, utan reklam, före Internet".


Kelly
fortsätter: "Under det tidiga 60-talet var datorerna 'big brother'; de var i händerna på fienden, storföretagen och regeringen, men Brand visade vad dessa verktyg kunde möjliggöra. Han förstod att om datorerna blev personliga skulle det kunna omstörta världen, på en plats där människor är gudar".
I det första numrets förord skriver Brand: "We are gods and might as well get used to it".

WEC
ville tillhandahålla verktyg för individens utbildning och utveckling vid sidan av dem det konformistiska samhället påbjöd. Under rubriken Access to tools gjordes läsekretsen medveten om informationens och teknikens möjliga potential som befriare - och närde den kultur av "garageuppfinningar", som var kännetecknande för Silicon Valley.

Steve Jobs, grundare av Apple, kallar WEC "ett slags Googe i fickformat 35 år före sin tid; den var idealistisk, och överfull av smarta verktyg och geniala koncept".

Nätverkskulturen, med sina rötter i flower power och alternativa livsstilar, började växa fram redan innan Nätet gjorde det i början på 1990-talet. "Brand uppfann bloggosfären innan sådant existerade", konstaterar Kevin Kelly.

Pappersbloggosfären - en startpunkt för de digitala utopierna

Via Écrans/Libération